• Súng bắn tán rút Đài Loan

  Mã số: 803 (ốc rút M6, M8, M10)

  Giá: 3,190,000 VNĐ

 • Máy dũa hơi Đài loan

  Mã số: AF5

  Giá: 1,510,000 VNĐ

 • Súng rút rive Toro

  Mã số: TR-8450

  Giá: 1,710,000 VNĐ

 • Súng rút rive Toro

  Mã số: TR-S30

  Giá: 2,480,000 VNĐ

 • Súng bắt vít King

  Mã số: KG5H

  Giá: 330,000 VNĐ

 • Dụng cụ chà nhám Prima

  Mã số: Prima

  Giá: 649,000 VNĐ

 • Dụng cụ bắt vít Kimmie

  Mã số: KM5H

  Giá: 625,000 VNĐ

 • Súng rút rive Toro

  Mã số: TR-5000

  Giá: 962,000 VNĐ

 • Súng rút rive Đài Loan

  Mã số: 104 2.4-4.8

  Giá: 1,086,000 VNĐ

 • Súng rút rive Đài Loan

  Mã số: 8350 2.4-4.8

  Giá: 708,000 VNĐ

 • Súng bắt vít cong Toro

  Mã số: TR-5HL

  Giá: 1,593,000 VNĐ

 • Máy đục 17ly hơi Đài loan

  Mã số: 715R 17mm

  Giá: 2,336,000 VNĐ

 • Máy đục hơi đa năng Toro

  Mã số: TR-9190

  Giá: 968,000 VNĐ

 • Máy khoan hơi 10ly Toro

  Mã số: TR-5100 10mm

  Giá: 602,000 VNĐ

 • Máy chà bóng cong Toro

  Mã số: TR-942

  Giá: 1,251,000 VNĐ

 • Máy mài hơi 100 Toro

  Mã số: TR-6041

  Giá: 555,000 VNĐ

 • Máy chà tròn hơi Đài loan

  Mã số: 3051

  Giá: 1,617,000 VNĐ

 • Máy chà nhám dây hơi

  Mã số: 7009 10x330mm

  Giá: 2,832,000 VNĐ

 • Máy chà nhám dây hơi

  Mã số: GL618 10x330mm

  Giá: 944,000 VNĐ

 • Máy chà nhám xe tăng hơi

  Mã số: TR-7601 60x260mm

  Giá: 4,531,000 VNĐ

 • Máy chà nhám xe tăng hơi

  Mã số: TR-7600 60x260mm

  Giá: 2,808,000 VNĐ

 • Máy chà nhám vuông hơi Toro

  Mã số: TR-3403 100x110mm

  Giá: 1,593,000 VNĐ

 • Máy chà nhám HCN hơi Toro

  Mã số: TR-3402 75x100mm

  Giá: 1,558,000 VNĐ

 • Súng mở ốc 2 búa Kimmie

  Mã số: MOK-12E (1/2HP Black series )

  Giá: 1,381,000 VNĐ

 • top