• Máy cưa lọng Kimmie BS14 (vòng)

  Mã số: BS14

  Giá: 10,750,000 VNĐ

 • Máy cưa lọng Kimmie BS12 (vòng)

  Mã số: BS12

  Giá: 9,230,000 VNĐ

 • Máy cưa lọng Kimmie BS10 (vòng)

  Mã số: BS10

  Giá: 4,120,000 VNĐ

 • Máy bào cuốn Kimmie KMB3301

  Mã số: KMB3301

  Giá: 7,465,000 VNĐ

 • Máy đánh tubi Kimmie MXJ5112 (220V)

  Mã số: MXJ5112

  Giá: 16,520,000 VNĐ

 • Máy dán cạnh Kimmie MF09

  Mã số: MF09

  Giá: 18,172,000 VNĐ

 • Máy bào liên hợp (4 chức năng)

  Mã số:

  Giá: 21,240,000 VNĐ

 • Máy bào liên hợp

  Mã số:

  Giá: 10,500,000 VNĐ

 • Máy đục mộng vuông MK361A

  Mã số: MK361A

  Giá: 5,100,000 VNĐ

 • Máy mài lưỡi bào MF-206

  Mã số: MF-206

  Giá: 6,360,000 VNĐ

 • Máy mài lưỡi cưa WS-128

  Mã số: WS-128

  Giá: 4,310,000 VNĐ

 • Máy chà nhám băng SD-69

  Mã số: SD-69

  Giá: 6,560,000 VNĐ

 • Máy cưa bàn TS12Q

  Mã số: TS12Q-305mm

  Giá: 5,750,000 VNĐ

 • Máy cưa lọng Kimmie BS-08

  Mã số: BS-08

  Giá: 3,200,000 VNĐ

  top