13.Máy khoan rút lỗi bê tông,Khoan Từ
 • Trang chủ / Sản phẩm / 13.Máy khoan rút lỗi bê tông,Khoan Từ
 • Mũi khoan ống Kimmie

 • Giá bán: 401,000 vnđ
 • Mã sản phẩm: Mũi liền (xanh)
 • Chức năng: khoan đá, khoan xuyên tường
 • Hãng sản xuất: Kimmie
 • STT TÊN HÀNG  GIÁ
  1 Mũi khoan ống Kimmie 25lyx400  401,000
  2 Mũi khoan ống Kimmie 27lyx400  401,000
  3 Mũi khoan ống Kimmie 30lyx400  401,000
  4 Mũi khoan ống Kimmie 36lyx400  401,000
  5 Mũi khoan ống Kimmie 44lyx400  401,000
  6 Mũi khoan ống Kimmie 46lyx400  401,000
  7 Mũi khoan ống Kimmie 51lyx400  448,000
  8 Mũi khoan ống Kimmie 63lyx400  484,000
  9 Mũi khoan ống Kimmie 27lyx250  496,000
  10 Mũi khoan ống Kimmie 36lyx250  496,000
  11 Mũi khoan ống Kimmie 44lyx250  496,000
  12 Mũi khoan ống Kimmie 51lyx250  543,000
  13 Mũi khoan ống Kimmie 55lyx250  566,000
  14 Mũi khoan ống Kimmie 63lyx250  578,000
  15 Mũi khoan ống Kimmie 71lyx250  602,000
  16 Mũi khoan ống Kimmie 76lyx400  507,000
  17 Mũi khoan ống Kimmie 71lyx400  507,000
  18 Mũi khoan ống Kimmie 83lyx400  625,000
  19 Mũi khoan ống Kimmie 83lyx250  720,000
  20 Mũi khoan ống Kimmie 89lyx400  637,000
  21 Mũi khoan ống Kimmie 89lyx250  732,000
  22 Mũi khoan ống Kimmie 102lyx400  684,000
  23 Mũi khoan ống Kimmie 102lyx250  779,000
  24 Mũi khoan ống Kimmie 108lyx400  708,000
  25 Mũi khoan ống Kimmie 112lyx400  755,000
  26 Mũi khoan ống Kimmie 114lyx400  791,000
  27 Mũi khoan ống Kimmie 127lyx400  814,000
  28 Mũi khoan ống Kimmie 132lyx400  897,000
  29 Mũi khoan ống Kimmie 152lyx400  956,000
  30 Mũi khoan ống Kimmie 168lyx400  1,145,000
  31 Mũi khoan ống Kimmie 200lyx400  1,204,000
  32 Mũi khoan ống Kimmie 220lyx400  1,404,000
  33 Mũi khoan ống Kimmie 250lyx400  1,746,000
  34 Mũi khoan ống Kimmie 300lyx400  2,419,000
  • SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  XEM TẤT CẢ

 • Máy rút lõi bê tông Oubao 180 OB180

  Mã số: OB180

  Giá: 5,335,000 VNĐ

 • Máy rút lõi bê tông Oubao 200 OB205

  Mã số: OB205

  Giá: 5,595,000 VNĐ

 • Máy rút lõi bê tông Oubao 250 OB255

  Mã số: OB255

  Giá: 6,785,000 VNĐ

 • Máy rút lõi bê tông Oubao 250 OB255B (có nghiêng)

  Mã số: OB255B

  Giá: 8,240,000 VNĐ

 • Máy rút lõi bê tông Cayken 200 SCY2050

  Mã số: SCY2050

  Giá: 9,320,000 VNĐ

 • Máy rút lõi bê tông Cayken 250 SCY2550

  Mã số: SCY2550

  Giá: 11,210,000 VNĐ

 • Máy rút lõi bê tông Cayken 300 SCY3050

  Mã số: SCY3050

  Giá: 12,390,000 VNĐ

 • Máy khoan từ Cayken 32ly SCY32HD

  Mã số: SCY32HD

  Giá: 11,740,000 VNĐ

 • Máy khoan từ Cayken 60ly SCY68HD

  Mã số: SCY68HD

  Giá: 18,400,000 VNĐ

 • Mũi khoan ống Kimmie (tháo rời)

  Mã số:

  Giá: 507,000 VNĐ

 • Đầu chuyển khoan (máy rút lõi betong)

  Mã số: Răng nhỏ dài, lớn ngắn

  Giá: 118,000 VNĐ

 • Mũi khoan đá Kimmie

  Mã số:

  Giá: 34,000 VNĐ

 • Máy rút lõi bê tông

  Mã số: OB110E (Cầm tay)

  Giá: 1,680,000 VNĐ

 • top