• Máy rửa xe Kimmie KM580 (khung có bánh xe, xanh lá)

  Mã số: KM580

  Giá: 4,590,000 VNĐ

 • Máy rửa xe Kimmie KM280 (xanh lá, có bình đựng xà phòng)

  Mã số: KM280

  Giá: 2,100,000 VNĐ

 • Máy rửa xe Vina VN-T9 (có bình đựng xà phòng)

  Mã số: VN-T9

  Giá: 1,710,000 VNĐ

 • Máy rửa xe Tiger TG-T16 (có bình đựng xà phòng)

  Mã số: TG-T16

  Giá: 1,770,000 VNĐ

 • Máy rửa xe Gihu GH-F5 (xanh)

  Mã số: GH-F5

  Giá: 1,750,000 VNĐ

 • Máy rửa xe King KG-M5

  Mã số: KG-M5

  Giá: 1,740,000 VNĐ

 • Máy rửa xe Mitsuboshi JP-F6 (cam)

  Mã số: JP-F

  Giá: 1,830,000 VNĐ

  top