• Máy nén khí Puma (2Hp)

  Mã số: 2HP

  Giá: 5,480,000 VNĐ

 • Máy nén khí Puma (1Hp)

  Mã số: 1HP

  Giá: 4,290,000 VNĐ

 • Máy nén khí Puma (1/2Hp)

  Mã số: 1/2HP

  Giá: 3,410,000 VNĐ

 • Máy nén khí Puma (1/4Hp)

  Mã số: 1/4HP

  Giá: 2,585,000 VNĐ

 • Máy nén trực tiếp Gihu GHOF50L (50 lít, 3HP, chống ồn, 2 đầu, đồng)

  Mã số: GHOF50L

  Giá: 3,570,000 VNĐ

 • Máy nén trực tiếp Gihu GHOF24L (24 lít, 2HP, chống ồn, đồng)

  Mã số: GHOF24L

  Giá: 2,190,000 VNĐ

 • Máy nén trực tiếp Tiger TG24LC (24 lít, 2.5HP, đồng, xanh)

  Mã số: TG24LC

  Giá: 1,860,000 VNĐ

 • Máy nén trực tiếp King KG30LC (30 lít, 3HP, đồng, đỏ)

  Mã số: KG-30LC

  Giá: 2,100,000 VNĐ

 • Máy nén trực tiếp King KG24LC (24 lít, 2.5HP, đồng, đỏ)

  Mã số: KG-24LC

  Giá: 1,980,000 VNĐ

 • Máy nén trực tiếp Kimmie KMOF30L (30 lít, 2HP, chống ồn, đồng)

  Mã số: KM-OF30L

  Giá: 2,915,000 VNĐ

 • Máy nén trực tiếp Kimmie KM30LC (30 lít, 3HP, đồng)

  Mã số: KM-30LC

  Giá: 2,370,000 VNĐ

 • Máy nén trực tiếp Kimmie KM24LC (24 lít, 2.5HP, đồng)o cấp (24L)

  Mã số: KM-24LC

  Giá: 2,250,000 VNĐ

  top