Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Gia Huy
Công ty TNHH TM XNK Gia Huy thành lập vào năm 2004, là một đơn vị chuyên cung ứng các loại máy móc, vật tư cho ngành chế biến gỗ và xây dựng. Với mong muốn trở thành đơn vị cung ứng hàng đầu, chúng tôi biết rằng còn phải trải qua một quá trình phát triển nữa để có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng. Vì...
XEM THÊM
  1.Sản phẩm mới

XEM TẤT CẢ

 • Máy cưa bàn 200mm

  Mã số: KMTS200

  Giá: 1,740,000 VNĐ

 • Máy cưa bàn 180mm

  Mã số: KMTS180

  Giá: 1,475,000 VNĐ

 • Máy mài + chà nhám

  Mã số: KMBS150

  Giá: 2,030,000 VNĐ

 • Máy đưa phôi MF048

  Mã số: MF048

  Giá: 13,920,000 VNĐ

 • Máy rửa xe Mitsuboshi

  Mã số: JP-F6

  Giá: 1,830,000 VNĐ

 • Máy rử xe KIMMIE KM580

  Mã số: KM580

  Giá: 4,590,000 VNĐ

 • Máy rửa xe KIMMIE

  Mã số: KM280

  Giá: 2,100,000 VNĐ

 • Máy rửa xe GIHU

  Mã số: GH-F5

  Giá: 1,746,000 VNĐ

  • 2.Đá cắt sắt, mài sắt

  XEM TẤT CẢ

 • Đá mài sắt Kimmie

  Mã số: A24RBF

  Giá: 9,000 VNĐ

 • Đá mài sắt Kimmie

  Mã số: WA60

  Giá: 12,000 VNĐ

 • Đá mài sắt Kimmie

  Mã số: GC60

  Giá: 12,000 VNĐ

 • Đá mài sắt Kimmie

  Mã số: AC60

  Giá: 12,000 VNĐ

 • Đá cắt sắt Kimmie

  Mã số: 350mm (Nâu)

  Giá: 70,000 VNĐ

 • Đá cắt sắt Kimmie

  Mã số: Màu xanh, vàng

  Giá: 5,000 VNĐ

  • 3.Mũi Phay gỗ

  XEM TẤT CẢ

 • Mũi đánh cửa tủ áo LV.07

  Mã số: LV.07

  Giá: 112,000 VNĐ

 • Mũi đánh cửa tủ áo LV.06

  Mã số: LV.06

  Giá: 112,000 VNĐ

 • Mũi đánh cửa tủ áo LV.05

  Mã số: LV.05

  Giá: 112,000 VNĐ

 • Mũi đánh cửa tủ áo LV.04

  Mã số: LV.04

  Giá: 112,000 VNĐ

 • Mũi đánh cửa tủ áo LV.03

  Mã số: LV.03

  Giá: 112,000 VNĐ

 • Mũi đánh cửa tủ áo LV.02

  Mã số: LV.02

  Giá: 112,000 VNĐ

 • Mũi đánh cửa tủ áo LV.01

  Mã số: LV.01

  Giá: 112,000 VNĐ

 • Mũi router pano 16

  Mã số: RPN-16

  Giá: 253,000 VNĐ

  • 4.Dao phay gỗ

  XEM TẤT CẢ

 • Dao tubi chỉ nóc đứng VN 04 (9F, 1 vát, 1 lõm)

  Mã số: Chỉ nóc đứng 9F

  Giá: 2,065,000 VNĐ

 • Dao tubi chỉ nóc đứng VN 03 (9F, 2 vát)

  Mã số: Chỉ nóc đứng 9F

  Giá: 2,065,000 VNĐ

 • Dao tubi chỉ nóc đứng VN 02 (7F, 1 vát, 1 lõm)

  Mã số: Chỉ nóc đứng 7F

  Giá: 1,590,000 VNĐ

 • Dao tubi chỉ nóc đứng VN 01 (7F, 2 vát)

  Mã số: Chỉ nóc đứng 7F

  Giá: 1,590,000 VNĐ

 • Dao tubi chỉ nẹp VN 70

  Mã số: Chỉ nẹp 70

  Giá: 1,120,000 VNĐ

 • Dao tubi chỉ nẹp VN 50

  Mã số: Chỉ nẹp 50

  Giá: 920,000 VNĐ

 • Dao tay cầu thang VN 03 TCT-1 (C80, N60)

  Mã số: TCT-1 (C80, N60)

  Giá: 2,065,000 VNĐ

 • Dao tay cầu thang VN 02 TCT-1 (C60, N80)

  Mã số: TCT-1 (C60, N80)

  Giá: 2,065,000 VNĐ

  • 5.Dụng cụ điện cầm tay

  XEM TẤT CẢ

 • Máy khoan 3 tay Kimmie

  Mã số: KMK16A

  Giá: 960,000 VNĐ

 • Máy cưa Kimmie 185

  Mã số: KMC185

  Giá: 1,290,000 VNĐ

 • Máy cắt gạch Kimmie 110

  Mã số: KMC110

  Giá: 915,000 VNĐ

 • Máy mài Kimmie 100,tay dài

  Mã số: KMM100D

  Giá: 640,000 VNĐ

 • Máy mài Kimmie 100,ngắn

  Mã số: KMM100N

  Giá: 640,000 VNĐ

 • Máy bào Kimmie 90

  Mã số: KM5901

  Giá: 1,250,000 VNĐ

 • Máy bào Kimmie 82

  Mã số: KM5821

  Giá: 885,000 VNĐ

 • Máy mài thẳng Kimmie 125

  Mã số: KM9105

  Giá: 1,982,000 VNĐ

  • 6.Lưỡi cưa

  XEM TẤT CẢ

 • Lưỡi cưa hợp kim GiHu

  Mã số: GiHu

  Giá: 53,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa hợp kim UnikPro

  Mã số:

  Giá: 89,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa hợp kim Unik

  Mã số:

  Giá: 53,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa hợp kim Covina

  Mã số:

  Giá: 53,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa hợp kim Stihl

  Mã số:

  Giá: 106,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa hợp kim Pilana (Tiệp)

  Mã số:

  Giá: 779,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa Kimmie

  Mã số: Kimmie

  Giá: Liên hệ

 • Lưỡi cưa hợp kim Darchyi (Nhật)

  Mã số:

  Giá: 118,000 VNĐ

  • 7.Dao cắt kiếng

  XEM TẤT CẢ

 • Dao cắt kính tròn Nhật 1500 xịn

  Mã số:

  Giá: 413,000 VNĐ

 • Dao cắt kính tròn Nhật 1200 xịn

  Mã số:

  Giá: 390,000 VNĐ

 • Dao cắt kính tròn Nhật 900 xịn

  Mã số:

  Giá: 354,000 VNĐ

 • Dao cắt kính tròn Nhật 600 xịn

  Mã số:

  Giá: 320,000 VNĐ

 • Dao cắt kính hình tròn 1200

  Mã số: 1200mm

  Giá: 225,000 VNĐ

 • Dao cắt kính hình tròn 1000

  Mã số: 1000mm

  Giá: 200,000 VNĐ

 • Dao cắt kính hình tròn 600

  Mã số: 600mm

  Giá: 189,000 VNĐ

 • Dao cắt kính thẳng Nhật 1200 xịn

  Mã số: 1200mm

  Giá: 1,510,000 VNĐ

  • 8.Mũi dao cùi thơm

  XEM TẤT CẢ

 • Cùi thơm MX

  Mã số: MX

  Giá: 106,000 VNĐ

 • Cùi thơm LX

  Mã số: LX

  Giá: 94,000 VNĐ

 • Cùi thơm HX

  Mã số: HX

  Giá: 107,000 VNĐ

 • Cùi thơm GX

  Mã số: GX

  Giá: 107,000 VNĐ

 • Cùi thơm FX

  Mã số: FX

  Giá: 99,000 VNĐ

 • Cùi thơm EX

  Mã số: EX

  Giá: 106,000 VNĐ

 • Cùi thơm CX

  Mã số: CX

  Giá: 99,000 VNĐ

 • Cùi thơm AEX

  Mã số: AEX

  Giá: 94,000 VNĐ

  • 9.Cảo chữ C, chữ F, kẹp gỗ

  XEM TẤT CẢ

 • Kẹp gỗ GH-204-G

  Mã số: GH-204-G

  Giá: 236,000 VNĐ

 • Kẹp gỗ GH-201-A

  Mã số: Kẹp gỗ GH-201-A

  Giá: 25,000 VNĐ

 • Kẹp gỗ GH-200-WHL

  Mã số: GH-200-WHL

  Giá: 69,000 VNĐ

 • Kẹp gỗ GH-12270

  Mã số: GH-12270

  Giá: 128,000 VNĐ

 • Kẹp gỗ GH-12265

  Mã số: GH-12265

  Giá: 112,000 VNĐ

 • Kẹp gỗ GH-11412

  Mã số: GH-11412

  Giá: 63,000 VNĐ

 • Kẹp gỗ GH-102-B

  Mã số: GH-102-B

  Giá: 34,000 VNĐ

 • Kẹp gỗ GH-101-EL

  Mã số: GH-101-EL

  Giá: 120,000 VNĐ

  • 10.Vật tư ngành gỗ

  XEM TẤT CẢ

 • Nhám vòng

  Mã số: C14

  Giá: Liên hệ

 • Nhám xếp

  Mã số: C13

  Giá: Liên hệ

 • Giấy nhám dĩa

  Mã số: C12

  Giá: Liên hệ

 • Khoét vòng

  Mã số: C11

  Giá: 94,000 VNĐ

 • Khoét solex

  Mã số: C09

  Giá: Liên hệ

 • Dao chuốt chốt

  Mã số: C04

  Giá: 330,000 VNĐ

 • Dao Finger

  Mã số: C05

  Giá: Liên hệ

 • Dao Finger

  Mã số: C06

  Giá: 165,000 VNĐ

  • 11.Dụng cụ đồ hơi

  XEM TẤT CẢ

 • Súng bắn tán rút Đài Loan

  Mã số: 803 (ốc rút M6, M8, M10)

  Giá: 3,190,000 VNĐ

 • Máy dũa hơi Đài loan

  Mã số: AF5

  Giá: 1,510,000 VNĐ

 • Súng rút rive Toro

  Mã số: TR-8450

  Giá: 1,710,000 VNĐ

 • Súng rút rive Toro

  Mã số: TR-S30

  Giá: 2,480,000 VNĐ

 • Súng bắt vít King

  Mã số: KG5H

  Giá: 330,000 VNĐ

 • Dụng cụ chà nhám Prima

  Mã số: Prima

  Giá: 649,000 VNĐ

 • Dụng cụ bắt vít Kimmie

  Mã số: KM5H

  Giá: 625,000 VNĐ

 • Súng rút rive Toro

  Mã số: TR-5000

  Giá: 962,000 VNĐ

  • 12.Máy chế biến gỗ

  XEM TẤT CẢ

 • Máy cưa lọng Kimmie BS14 (vòng)

  Mã số: BS14

  Giá: 10,750,000 VNĐ

 • Máy cưa lọng Kimmie BS12 (vòng)

  Mã số: BS12

  Giá: 9,230,000 VNĐ

 • Máy cưa lọng Kimmie BS10 (vòng)

  Mã số: BS10

  Giá: 4,120,000 VNĐ

 • Máy bào cuốn Kimmie KMB3301

  Mã số: KMB3301

  Giá: 7,465,000 VNĐ

 • Máy đánh tubi Kimmie MXJ5112 (220V)

  Mã số: MXJ5112

  Giá: 16,520,000 VNĐ

 • Máy dán cạnh Kimmie MF09

  Mã số: MF09

  Giá: 18,172,000 VNĐ

 • Máy bào liên hợp (4 chức năng)

  Mã số:

  Giá: 21,240,000 VNĐ

 • Máy bào liên hợp

  Mã số:

  Giá: 10,500,000 VNĐ

  • 13.Máy khoan rút lỗi bê tông,Khoan Từ

  XEM TẤT CẢ

 • Máy rút lõi bê tông

  Mã số: OB110E (Cầm tay)

  Giá: 1,680,000 VNĐ

 • Mũi khoan đá Kimmie

  Mã số:

  Giá: 34,000 VNĐ

 • Đầu chuyển khoan (máy rút lõi betong)

  Mã số: Răng nhỏ dài, lớn ngắn

  Giá: 118,000 VNĐ

 • Mũi khoan ống Kimmie (tháo rời)

  Mã số:

  Giá: 507,000 VNĐ

 • Mũi khoan ống Kimmie

  Mã số: Mũi liền (xanh)

  Giá: 401,000 VNĐ

 • Máy khoan từ Cayken 60ly SCY68HD

  Mã số: SCY68HD

  Giá: 18,400,000 VNĐ

 • Máy khoan từ Cayken 32ly SCY32HD

  Mã số: SCY32HD

  Giá: 11,740,000 VNĐ

 • Máy rút lõi bê tông Cayken 300 SCY3050

  Mã số: SCY3050

  Giá: 12,390,000 VNĐ

  • 14.Mũi khoan, thước dây

  XEM TẤT CẢ

 • Mũi khoan đa năng Luotuo 12ly

  Mã số: 12mm

  Giá: 30,000 VNĐ

 • Mũi khoan đa năng Luotuo 10ly

  Mã số: 10mm

  Giá: 20,000 VNĐ

 • Mũi khoan đa năng Luotuo 8ly

  Mã số: 8mm

  Giá: 17,000 VNĐ

 • Mũi khoan gạch men 8ly (4 me, đuôi lục giác)

  Mã số: 8mm

  Giá: 56,000 VNĐ

 • Mũi khoan gạch men 6ly (4 me, đuôi lục giác)

  Mã số: 6mm

  Giá: 46,000 VNĐ

 • Mũi khoan gạch men 5ly (4 me, đuôi lục giác)

  Mã số: 5mm

  Giá: 40,000 VNĐ

 • Mũi khoan gạch men 4ly (4 me, đuôi lục giác)

  Mã số: 4mm

  Giá: 37,000 VNĐ

 • Mũi khoan gạch men 12ly (4 me, đuôi lục giác)

  Mã số: 12mm

  Giá: 71,000 VNĐ

  • 15.Máy cắt sắt

  XEM TẤT CẢ

 • Máy cắt sắt Pana PN1205A (đồng)

  Mã số: PN1205A

  Giá: 1,168,000 VNĐ

 • Máy cắt sắt King KG1212A (curoa, đỏ)

  Mã số: KG-1212

  Giá: 1,723,000 VNĐ

 • Máy cắt sắt King KG1409 (đồng, đỏ)

  Mã số: KG-1409

  Giá: 1,392,000 VNĐ

 • Máy cắt sắt 350 HHP đồng

  Mã số: 350mm

  Giá: 3,009,000 VNĐ

 • Máy cắt sắt Kimmie KM3552

  Mã số: 3552

  Giá: 1,581,000 VNĐ

 • Máy cắt sắt Kimmie KM3554 (curoa)

  Mã số: 3554

  Giá: 2,030,000 VNĐ

 • )Máy cắt sắt Gihu GH355-15 (nhôm)

  Mã số: 355-15

  Giá: 1,015,000 VNĐ

 • Máy cắt sắt Gihu GH355-27 (đồng)

  Mã số: 355-27

  Giá: 1,133,000 VNĐ

  • 16.Máy tời

  XEM TẤT CẢ

 • Máy tời Kimmie 400/800kg (chậm tua, cam)

  Mã số: 400/800

  Giá: 4,300,000 VNĐ

 • Máy tời Kimmie 200/400kg (nhanh tua, xanh lá)

  Mã số: 200/400

  Giá: 4,300,000 VNĐ

 • Máy tời King 400/800kg ERY-E800

  Mã số: ERY-E800

  Giá: 4,150,000 VNĐ

 • Máy tời treo Tiger SK300

  Mã số: SK300

  Giá: 7,220,000 VNĐ

 • Máy tời treo Tiger SK230

  Mã số: SK230

  Giá: 6,080,000 VNĐ

 • Máy tời treo Tiger SK160

  Mã số: SK160

  Giá: 5,840,000 VNĐ

 • Máy tời King 300/600kg ERY-E600

  Mã số: ERY-E600

  Giá: 3,752,000 VNĐ

 • Máy tời King 400/800kg (chậm tua, cam)

  Mã số: 400/800

  Giá: 4,186,000 VNĐ

  • 17.Máy hàn điện tử

  XEM TẤT CẢ

 • Máy hàn Tig điện tử Kimmie 300A

  Mã số: MMA300

  Giá: 9,320,000 VNĐ

 • Máy hàn điện tử King 250A

  Mã số: ARC-250A

  Giá: 2,535,000 VNĐ

 • Máy cắt Plasma Kimmie 100

  Mã số: CUT-100

  Giá: 23,836,000 VNĐ

 • Máy cắt Plasma Kimmie 60

  Mã số: CUT-60

  Giá: 9,205,000 VNĐ

 • Máy hàn Mig Vina 200A,không xài khí

  Mã số: MIG VN200

  Giá: 5,725,000 VNĐ

 • Máy hàn điện tử Vina 200A

  Mã số: VN200

  Giá: 2,030,000 VNĐ

 • Máy hàn điện tử mini Germany 200A

  Mã số: 200A

  Giá: 1,880,000 VNĐ

 • Máy hàn điện tử Kimmie 400A

  Mã số: ARC-400A

  Giá: 10,150,000 VNĐ

  • 18.Máy cắt nhôm

  XEM TẤT CẢ

 • Máy cắt nhôm trượt King 300

  Mã số: KG-1245

  Giá: 4,520,000 VNĐ

 • Máy cắt nhôm Kimmie 250

  Mã số: KM2553

  Giá: 2,266,000 VNĐ

 • Máy cắt nhôm trượt King 250

  Mã số: KG-1019

  Giá: 3,695,000 VNĐ

 • Máy cắt nhôm King 250

  Mã số: KG-105 A

  Giá: 1,505,000 VNĐ

 • Máy cắt nhôm từ trượt EYE 300

  Mã số: EYE-7120

  Giá: 8,760,000 VNĐ

 • Máy cắt nhôm từ EYE 250

  Mã số: EYE-1029 (Có nghiêng)

  Giá: 4,760,000 VNĐ

 • Máy cắt nhôm từ EYE 250

  Mã số: EYE-1028

  Giá: 4,510,000 VNĐ

 • Máy cắt nhôm King 250

  Mã số: KG1020 (có nghiêng)

  Giá: 1,950,000 VNĐ

  • 19.Máy rửa xe

  XEM TẤT CẢ

 • Máy rửa xe Kimmie KM580 (khung có bánh xe, xanh lá)

  Mã số: KM580

  Giá: 4,590,000 VNĐ

 • Máy rửa xe Kimmie KM280 (xanh lá, có bình đựng xà phòng)

  Mã số: KM280

  Giá: 2,100,000 VNĐ

 • Máy rửa xe Vina VN-T9 (có bình đựng xà phòng)

  Mã số: VN-T9

  Giá: 1,710,000 VNĐ

 • Máy rửa xe Tiger TG-T16 (có bình đựng xà phòng)

  Mã số: TG-T16

  Giá: 1,770,000 VNĐ

 • Máy rửa xe Gihu GH-F5 (xanh)

  Mã số: GH-F5

  Giá: 1,750,000 VNĐ

 • Máy rửa xe King KG-M5

  Mã số: KG-M5

  Giá: 1,740,000 VNĐ

 • Máy rửa xe Mitsuboshi JP-F6 (cam)

  Mã số: JP-F

  Giá: 1,830,000 VNĐ

  • 20.Máy nén khí

  XEM TẤT CẢ

 • Máy nén khí Puma (2Hp)

  Mã số: 2HP

  Giá: 5,480,000 VNĐ

 • Máy nén khí Puma (1Hp)

  Mã số: 1HP

  Giá: 4,290,000 VNĐ

 • Máy nén khí Puma (1/2Hp)

  Mã số: 1/2HP

  Giá: 3,410,000 VNĐ

 • Máy nén khí Puma (1/4Hp)

  Mã số: 1/4HP

  Giá: 2,585,000 VNĐ

 • Máy nén trực tiếp Gihu GHOF50L (50 lít, 3HP, chống ồn, 2 đầu, đồng)

  Mã số: GHOF50L

  Giá: 3,570,000 VNĐ

 • Máy nén trực tiếp Gihu GHOF24L (24 lít, 2HP, chống ồn, đồng)

  Mã số: GHOF24L

  Giá: 2,190,000 VNĐ

 • Máy nén trực tiếp Tiger TG24LC (24 lít, 2.5HP, đồng, xanh)

  Mã số: TG24LC

  Giá: 1,860,000 VNĐ

 • Máy nén trực tiếp King KG30LC (30 lít, 3HP, đồng, đỏ)

  Mã số: KG-30LC

  Giá: 2,100,000 VNĐ

  • 21.Súng bắn đinh

  XEM TẤT CẢ

 • Súng bắn đinh cuồn Yuchuan (70)

  Mã số: CN70

  Giá: 3,900,000 VNĐ

 • Súng bắn đinh cuồn Yuchuan (55)

  Mã số: CN50

  Giá: 3,300,000 VNĐ

 • Súng cụ bắn đinh Yuchuan (T50)

  Mã số: T50

  Giá: 850,000 VNĐ

 • Súng cụ bắn đinh bê tông Yuchuan (ST64)

  Mã số: ST64

  Giá: 970,000 VNĐ

 • Súng cụ bắn đinh bê tông Yuchuan(ST38)

  Mã số: ST38

  Giá: 850,000 VNĐ

 • Súng bắn đinh chỉ Yuchuan (625)

  Mã số: P625

  Giá: 285,000 VNĐ

 • Súng cụ bắn đinh Yuchuan (U1013)

  Mã số: U1013

  Giá: 265,000 VNĐ

 • Súng bắn đinh Yuchuan (F50)

  Mã số: F50

  Giá: 475,000 VNĐ

  • 22.Súng phun sơn

  XEM TẤT CẢ

 • Súng phun gai TQ B002 (lớn)

  Mã số: B002

  Giá: 400,000 VNĐ

 • Súng phun sơn Kimmie H887P 1.5G

  Mã số: H887P

  Giá: 510,000 VNĐ

 • Máy bơm màng BinLi QDP15

  Mã số: QDP15

  Giá: 7,820,000 VNĐ

 • Máy bơm màng BinLi QDP10

  Mã số: QDP10

  Giá: 4,250,000 VNĐ

 • Súng phun sơn Kimmie W101 1.5G

  Mã số: W101

  Giá: 980,000 VNĐ

 • Súng phun sơn Kimmie W101 1.3G

  Mã số: W101

  Giá: 910,000 VNĐ

 • Súng phun sơn Kimmie R71 1.5G

  Mã số: R71

  Giá: 980,000 VNĐ

 • Súng phun sơn Kimmie R71 1.3G

  Mã số: R71

  Giá: 980,000 VNĐ

  • 23.Máy phun sơn nước

  XEM TẤT CẢ

 • Máy phun sơn nước Tugpt

  Mã số: TP395

  Giá: 6,140,000 VNĐ

 • Máy phun bột ZC8800

  Mã số: ZC8800

  Giá: 25,960,000 VNĐ

 • Máy phun bột PT980

  Mã số: PT980

  Giá: 59,950,000 VNĐ

 • Máy phun sơn nước TUGPT TP8900X

  Mã số: TUGPT TP8900X

  Giá: 54,870,000 VNĐ

 • Máy phun sơn nước TUGPT TP8900

  Mã số: TUGPT TP8900

  Giá: 54,520,000 VNĐ

 • Máy phun sơn nước TUGPT TP495

  Mã số: TUGPT TP495

  Giá: 11,270,000 VNĐ

 • Máy phun sơn nước TUGPT TP490

  Mã số: TUGPT TP490

  Giá: 7,730,000 VNĐ

  • 24.Máy mài 2 đầu

  XEM TẤT CẢ

 • Máy mài 2 đá HHP 1Hp dài xác nhỏ

  Mã số: 1Hp

  Giá: 1,120,000 VNĐ

 • Máy mài 2 đá HHP 1Hp lớn

  Mã số: 1Hp

  Giá: 1,335,000 VNĐ

 • Máy mài 2 đá HHP 1Hp nhỏ

  Mã số: 1HP

  Giá: 920,000 VNĐ

 • Máy mài 2 đá HHP 3/4

  Mã số: 3/4Hp

  Giá: 805,000 VNĐ

 • Máy mài 2 đá HHP 1/2

  Mã số: 1/2HP

  Giá: 745,000 VNĐ

 • Máy mài 2 đá Hồng phát 1/4

  Mã số: 1/4Hp

  Giá: 600,000 VNĐ

 • Máy mài 2 đá Kimmie 200

  Mã số: KM200

  Giá: 910,000 VNĐ

 • Máy mài 2 đá Kimmie 150

  Mã số: KM150

  Giá: 77,000 VNĐ

  • 25.Máy chà nhám tường

  XEM TẤT CẢ

   26.Máy cân mực laser, Máy thủy bình

  XEM TẤT CẢ

 • Máy đo khoàng cách Gihu 80m tia xanh

  Mã số: DKC80X

  Giá: 2,595,000 VNĐ

 • Máy cân mực Laser Mitsuboshi 5 tia xanh

  Mã số: JPTX5T

  Giá: 1,655,000 VNĐ

 • Máy cân mực Laser HTC 5 tia xanh

  Mã số: HTC

  Giá: 1,655,000 VNĐ

 • Máy cân mực Laser Kimmie 5 tia xanh

  Mã số: KMTXN02

  Giá: 2,945,000 VNĐ

 • Máy cân mực laser Mitsuboshi treo tường 2 tia xanh

  Mã số: JP102

  Giá: 1,230,000 VNĐ

 • Máy cân mực Laser Orient treo tường 2 tia xanh

  Mã số: LP104G

  Giá: 2,775,000 VNĐ

 • Máy cân mực Laser Tojiro 5 tia xanh

  Mã số: Tojiro

  Giá: 1,300,000 VNĐ

 • Máy cân mực Laser Mizuho 5 tia xanh

  Mã số: Mizuho

  Giá: 1,300,000 VNĐ

  • 27.Đá mài hợp kim,đá xoàn

  XEM TẤT CẢ

 • Dĩa mài xoàn 100 (vàng) rẻ

  Mã số: 100mm

  Giá: 38,000 VNĐ

 • Dĩa mài xoàn 100 (trắng) rẻ

  Mã số: 100mm

  Giá: 38,000 VNĐ

 • Chén mài xoàn Ossel 100 AK205 (đa năng, vàng)

  Mã số: AK205

  Giá: 100,000 VNĐ

 • Dĩa mài xoàn Ossel 100 AK201 (đa năng, vàng)

  Mã số: AK201

  Giá: 85,000 VNĐ

 • Dĩa mài xoàn Ossel 100 AK204 (đa năng, trắng)

  Mã số: AK204

  Giá: 89,000 VNĐ

 • Dĩa mài hợp kim mỏng Kimmie 150x32x10x2 nâu

  Mã số: 150mm

  Giá: 413,000 VNĐ

 • Dĩa mài hợp kim mỏng Kimmie 150x32x10x2 nâu

  Mã số: 150mm

  Giá: 413,000 VNĐ

 • Dĩa mài hợp kim mỏng Kimmie 150x32x10x2 nâu

  Mã số: 150mm

  Giá: 413,000 VNĐ

  • 28.Máy khoan bàn

  XEM TẤT CẢ

 • Máy khoan bàn Tiger 600mm

  Mã số: TGK60A

  Giá: 1,360,000 VNĐ

 • Máy khoan bàn Kimmie 800mm (đồng,có trượt)

  Mã số: KM-TR80

  Giá: 5,880,000 VNĐ

 • Máy khoan bàn Kimmie 1700mm (đồng)

  Mã số: KM-K170C

  Giá: 13,690,000 VNĐ

 • Máy khoan bàn Kimmie 1200mm (đồng)

  Mã số: KM-K120C

  Giá: 4,660,000 VNĐ

 • Máy khoan bàn Kimmie 1000mm (đồng)

  Mã số: KM-K100C

  Giá: 3,520,000 VNĐ

 • Máy khoan bàn Kimmie 800mm (đồng)

  Mã số: KM-K80C

  Giá: 2,630,000 VNĐ

 • Máy khoan bàn Kimmie 600mm (đồng)

  Mã số: KM-K60C

  Giá: 1,735,000 VNĐ

 • Máy khoan bàn GIHU 1000mm (đồng)

  Mã số: GH-K100C

  Giá: 3,190,000 VNĐ

  • 29.Máy cắt gạch đẩy tay

  XEM TẤT CẢ

 • Máy cắt gạch tay Kimmie

  Mã số: KMC08-8 (cao cấp)

  Giá: 2,890,000 VNĐ

 • Máy cắt gạch tay Kimmie

  Mã số: KMC06-10 (1 mét)

  Giá: 2,110,000 VNĐ

 • Máy cắt gạch tay Kimmie

  Mã số: KMC06-8 (800mm, 1 thanh)

  Giá: 1,820,000 VNĐ

 • Máy cắt gạch tay Kimmie

  Mã số: KMC05-8 (1 thanh)

  Giá: 1,980,000 VNĐ

 • Máy cắt gạch tay Kimmie

  Mã số: KMC02-8 (2 thanh)

  Giá: 1,840,000 VNĐ

 • Máy cắt cạch tay Gihu

  Mã số: GH06-800

  Giá: 1,630,000 VNĐ

 • Máy cắt cạch tay Gihu

  Mã số: Gh05-800

  Giá: 1,855,000 VNĐ

 • Máy cắt cạch tay Gihu

  Mã số: Gh04-800

  Giá: 1,570,000 VNĐ

  • 30.Linh Tinh

  XEM TẤT CẢ

 • Giấy nhám dán TQ 230

  Mã số: 230mm

  Giá: 8,500 VNĐ

 • Giấy nhám dán TQ 180

  Mã số: 180mm

  Giá: 4,800 VNĐ

 • Giấy nhám dán TQ 120

  Mã số: 120mm

  Giá: 1,200 VNĐ

 • Giấy nhám dán TQ 100

  Mã số: 100mm

  Giá: 800 VNĐ

 • Mũi khoan TCT Kimmie

  Mã số: 5x70 phải,trái

  Giá: 83,000 VNĐ

 • Dây hơi Cá sấu

  Mã số: Cá sấu 8,5

  Giá: 148,000 VNĐ

 • Đấu nối hơi

  Mã số: 2.3.5 Chia TQ

  Giá: 47,000 VNĐ

 • Trục Must

  Mã số:

  Giá: 8,000 VNĐ

  • 31.Lưỡi cắt gạch, cưa đá

  XEM TẤT CẢ

  top