27.Đá mài hợp kim,đá xoàn
 • Trang chủ / Sản phẩm / 27.Đá mài hợp kim,đá xoàn
 • Dĩa mài xoàn 100 (vàng) rẻ

  Mã số: 100mm

  Giá: 38,000 VNĐ

 • Dĩa mài xoàn 100 (trắng) rẻ

  Mã số: 100mm

  Giá: 38,000 VNĐ

 • Chén mài xoàn Ossel 100 AK205 (đa năng, vàng)

  Mã số: AK205

  Giá: 100,000 VNĐ

 • Dĩa mài xoàn Ossel 100 AK201 (đa năng, vàng)

  Mã số: AK201

  Giá: 85,000 VNĐ

 • Dĩa mài xoàn Ossel 100 AK204 (đa năng, trắng)

  Mã số: AK204

  Giá: 89,000 VNĐ

 • Dĩa mài hợp kim mỏng Kimmie 150x32x10x2 nâu

  Mã số: 150mm

  Giá: 413,000 VNĐ

 • Dĩa mài hợp kim mỏng Kimmie 150x32x10x2 nâu

  Mã số: 150mm

  Giá: 413,000 VNĐ

 • Dĩa mài hợp kim mỏng Kimmie 150x32x10x2 nâu

  Mã số: 150mm

  Giá: 413,000 VNĐ

 • Dĩa mài hợp kim mỏng Kimmie 150x32x10x1,5 nâu

  Mã số: 150mm

  Giá: 413,000 VNĐ

 • Dĩa mài hợp kim mỏng Kimmie 150x16x6x2 nâu

  Mã số: 150mm

  Giá: 390,000 VNĐ

 • Dĩa mài hợp kim mỏng Kimmie 150x16x6x1.5 nâu

  Mã số: 150mm

  Giá: 390,000 VNĐ

 • Dĩa mài hợp kim mỏng Kimmie 150x16x10x2 nâu

  Mã số: 150mm

  Giá: 413,000 VNĐ

 • Dĩa mài hợp kim mỏng Kimmie 150x16x10x1,5 nâu

  Mã số: 150mm

  Giá: 413,000 VNĐ

 • Dĩa mài hợp kim mỏng Kimmie 125x32x10x1,5 nâu

  Mã số: 125mm

  Giá: 325,000 VNĐ

 • Dĩa mài xoàn Excel (100)

  Mã số: 100mm (trắng)

  Giá: 36,000 VNĐ

 • Đá xoàn

  Mã số: 40x60xx16x120# (sắt)

  Giá: 472,000 VNĐ

 • Đá xoàn lưng

  Mã số: 125x6x20x120# (sắt)

  Giá: 319,000 VNĐ

 • Đá xoàn lõm

  Mã số: 125xR4x20x120# (sắt)

  Giá: 472,000 VNĐ

 • Dĩa mài xoàn (150)

  Mã số: 150x100#

  Giá: 70,000 VNĐ

 • Dĩa mài xoàn

  Mã số: 100 (vàng)

  Giá: 38,000 VNĐ

 • Chén xoàn

  Mã số: 100x20x120# (sắt)

  Giá: 354,000 VNĐ

 • Chén mài xoàn Benz 100 (vàng) loại 1

  Mã số: 100mm

  Giá: 42,000 VNĐ

 • Dĩa mài hợp kim Anchor

  Mã số: Anchor

  Giá: 3,660,000 VNĐ

 • Dĩa mài hợp kim Tope

  Mã số: Tope

  Giá: 159,000 VNĐ

 • top