29.Máy cắt gạch đẩy tay
 • Trang chủ / Sản phẩm / 29.Máy cắt gạch đẩy tay
 • Máy cắt gạch tay Kimmie

  Mã số: KMC08-8 (cao cấp)

  Giá: 2,890,000 VNĐ

 • Máy cắt gạch tay Kimmie

  Mã số: KMC06-10 (1 mét)

  Giá: 2,110,000 VNĐ

 • Máy cắt gạch tay Kimmie

  Mã số: KMC06-8 (800mm, 1 thanh)

  Giá: 1,820,000 VNĐ

 • Máy cắt gạch tay Kimmie

  Mã số: KMC05-8 (1 thanh)

  Giá: 1,980,000 VNĐ

 • Máy cắt gạch tay Kimmie

  Mã số: KMC02-8 (2 thanh)

  Giá: 1,840,000 VNĐ

 • Máy cắt cạch tay Gihu

  Mã số: GH06-800

  Giá: 1,630,000 VNĐ

 • Máy cắt cạch tay Gihu

  Mã số: Gh05-800

  Giá: 1,855,000 VNĐ

 • Máy cắt cạch tay Gihu

  Mã số: Gh04-800

  Giá: 1,570,000 VNĐ

 • Máy cắt cạch tay Gihu

  Mã số: Gh03-800

  Giá: 1,325,000 VNĐ

 • Máy cắt cạch tay Gihu

  Mã số: GH02-1000

  Giá: 1,980,000 VNĐ

 • Máy Cắt Gạch Tay KM

  Mã số: KM-600BMC (Hộp nhựa)

  Giá: 2,065,000 VNĐ

 • Máy Cắt Gạch Tay KM

  Mã số: KM-800B (1N) (Có chân)

  Giá: 3,840,000 VNĐ

 • Máy Cắt Gạch Tay KM

  Mã số: KMD-7-1000 (2N) (220V, có chân)

  Giá: 12,400,000 VNĐ

 • Máy Cắt Gạch Tay KM

  Mã số: KMD-4-1000 (2N) (220V)

  Giá: 5,400,000 VNĐ

 • Máy Cắt Gạch Tay KM

  Mã số: KMD-4-800 (2N) (220V)

  Giá: 4,820,000 VNĐ

 • Máy Cắt Gạch Tay KM

  Mã số: KMD-3-1000 (1N) (220V)

  Giá: 4,580,000 VNĐ

 • Máy Cắt Gạch Tay KM

  Mã số: KMD-3-800 N) (220V)

  Giá: 3,990,000 VNĐ

 • Lưỡi Cắt Gạch KM

  Mã số: KM8117-10.5

  Giá: 236,000 VNĐ

 • Lưỡi Cắt Gạch KM

  Mã số: KM8117-20

  Giá: 220,000 VNĐ

 • Lưỡi Cắt Gạch GH

  Mã số: GH02 (Lưỡi tròn )

  Giá: 180,000 VNĐ

 • Lưỡi Cắt Gạch GH

  Mã số: GH01 (Lưỡi Dài )

  Giá: 160,000 VNĐ

 • Máy Cắt Gạch Tay GH-02

  Mã số: GH02-800

  Giá: 1,475,000 VNĐ

 • Máy Cắt Gạch Tay GH

  Mã số: GH01-800

  Giá: 1,360,000 VNĐ

 • Máy Cắt Gạch Tay KM 600-2E-6

  Mã số: KM-600-2E-6

  Giá: 2,950,000 VNĐ

 • top