Dây hơi Cá sấu

 • Giá bán: 148,000 vnđ
 • Mã sản phẩm: Cá sấu 8,5
 • Chức năng: Dẫn hơi
 • Hãng sản xuất:
 • STT TÊN HÀNG  GIÁ
  1 Dây hơi Cá sấu 8,5 (5m, vàng) 148,000
  2 Dây hơi Cá sấu 8,5 (5m, xanh) 148,000
  3 Dây hơi Cá sấu 8,5 (10m, vàng) 195,000
  4 Dây hơi Cá sấu 8,5 (10m, xanh) 195,000
  5 Dây hơi Cá sấu 8,5 (15m, vàng) 266,000
  6 Dây hơi Cá sấu 8,5 (15m, xanh) 266,000
  7 Dây hơi Cá sấu 8,5 (20m, vàng) 342,000
  8 Dây hơi Cá sấu 8,5 (20m, xanh) 342,000
  9 Dây hơi Cá sấu 8,5 (25m,vàng) 472,000
  10 Dây hơi Cá sấu 8,5 (30m, vàng) 496,000
  11 Dây hơi Cá sấu 8,5 (30m, xanh) 496,000
  12 Dây hơi Cá sấu 8,5 (50m, vàng) 755,000
  13 Dây hơi Cá sấu 8,5 (50m, xanh) 755,000
  14 Dây hơi Cá sấu 8,5 (100m, vàng) 1,560,000
  15 Dây hơi Cá sấu 8,5 (100m, xanh) 1,560,000
  • SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  XEM TẤT CẢ

 • Bánh Xe Nhựa ĐLoan

  Mã số: Đài Loan100 (xám)

  Giá: 106,000 VNĐ

 • Dây hơi KaLy (cam)

  Mã số: DÂY HƠI

  Giá: 47,000 VNĐ

 • Trục must VN

  Mã số:

  Giá: 8,000 VNĐ

 • Bánh xe nhựa Đài Loan

  Mã số: Đài Loan120

  Giá: 100,000 VNĐ

 • Chổi cước VN

  Mã số:

  Giá: 77,000 VNĐ

 • Chổi dừa VN

  Mã số:

  Giá: 61,000 VNĐ

 • Bộ nối hơi AT

  Mã số: AT (20SP+PP)

  Giá: 15,000 VNĐ

 • Bộ nối dây hơi Kimmie

  Mã số: (20SP+PP, tự động) xịn

  Giá: 53,000 VNĐ

 • Trục chổi Đài Loan

  Mã số:

  Giá: 176,000 VNĐ

 • Trục hơi Đài Loan (150)

  Mã số: 150mm

  Giá: 340,000 VNĐ

 • Đá xoàn cây

  Mã số: 6x60

  Giá: 22,000 VNĐ

 • Mũi khoan 2 tầng

  Mã số:

  Giá: 53,000 VNĐ

 • Đế nhôm VN

  Mã số:

  Giá: 22,000 VNĐ

 • Đế nhựa VN

  Mã số: VN 100

  Giá: 8,000 VNĐ

 • Trục Must

  Mã số:

  Giá: 8,000 VNĐ

 • Đấu nối hơi

  Mã số: 2.3.5 Chia TQ

  Giá: 47,000 VNĐ

 • top