Bàn Cắt Gạch Tay KM

 • Giá bán: 15,620,000 vnđ
 • Mã sản phẩm: KMD-7-1000 (2N) (220V, có chân)
 • Chức năng: Cắt Gạch
 • Hãng sản xuất: Kimmie
 • 1000mm - Điện 220V-1200W (2 thanh, có chân, Màu Đỏ)

  • SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  XEM TẤT CẢ

 • Bàn Cắt Gạch Tay KM

  Mã số: KM- 800-2E

  Giá: 3,440,000 VNĐ

 • Bàn Cắt Gạch Tay KM

  Mã số: KM-1000-2E

  Giá: 3,650,000 VNĐ

 • Bàn Cắt Gạch Tay KM

  Mã số: KM-600-2E-5

  Giá: 2,300,000 VNĐ

 • Bàn Cắt Gạch Tay KM

  Mã số: KM-800-2E-5

  Giá: 2,610,000 VNĐ

 • Bàn Cắt Gạch Tay KM

  Mã số: KM-1000-2E-5

  Giá: 2,820,000 VNĐ

 • Bàn Cắt Gạch Tay KM

  Mã số: KM-600-2E-9

  Giá: 1,800,000 VNĐ

 • Bàn Cắt Gạch Tay KM

  Mã số: KM- 800-2E-9

  Giá: 1,970,000 VNĐ

 • Bàn Cắt Gạch Tay KM

  Mã số: KM-600-2E-6

  Giá: 2,750,000 VNĐ

 • Bàn Cắt Gạch Tay KM

  Mã số: KM- 800-2E-6

  Giá: 3,030,000 VNĐ

 • Bàn Cắt Gạch Tay KM

  Mã số: KM-1000-2E-6

  Giá: 3,230,000 VNĐ

 • Bàn Cắt Gạch Tay KM

  Mã số: KM-600-2E-4

  Giá: 1,830,000 VNĐ

 • Bàn Cắt Gạch Tay KM

  Mã số: KM- 800-2E-4

  Giá: 1,960,000 VNĐ

 • Bàn Cắt Gạch Tay KM

  Mã số: KM-1000-2E-4

  Giá: 2,430,000 VNĐ

 • Bàn Cắt Gạch Tay KM

  Mã số: KM-600-6C-3

  Giá: 1,670,000 VNĐ

 • Bàn Cắt Gạch Tay KM

  Mã số: KM-800-6C-3

  Giá: 1,880,000 VNĐ

 • Bàn Cắt Gạch Tay KM

  Mã số: KM-1000-6C-3

  Giá: 2,090,000 VNĐ

 • top