• Máy cắt nhôm bàn 254MM - 2100W

  Mã số: GCM 10XC

  Giá: Liên hệ

 • Máy cắt đa năng 250W

  Mã số: GOP 250CE

  Giá: Liên hệ

 • Máy cưa gỗ 185MM - 1100W

  Mã số: GKS 7000

  Giá: 1,965,000 VNĐ

 • Máy cưa lọng 80MM - 710W

  Mã số: GST 8000E

  Giá: 2,025,000 VNĐ

 • Máy khoan động lực 13MM - 600W

  Mã số: GSB 550 (ELECTRICIAN)

  Giá: 845,000 VNĐ

 • Máy khoan động lực 13MM - 550W

  Mã số: GSB 550 (Valy 100 món)

  Giá: 1,295,000 VNĐ

 • Máy mài góc 125MM - 900W

  Mã số: GWS 900-125

  Giá: 1,290,000 VNĐ

 • Máy mài góc 100MM - 900W

  Mã số: GWS 900-100

  Giá: 1,395,000 VNĐ

 • Máy chà nhám băng GBS 75A

  Mã số: GBS 75A

  Giá: Liên hệ

 • Máy chà nhám 113x105MM

  Mã số: GSS-1400

  Giá: 1,110,000 VNĐ

 • Máy cân mực laser.

  Mã số: GCL 25

  Giá: Liên hệ

 • Máy cân mực 3tia laser

  Mã số: GLL 3-50

  Giá: Liên hệ

 • Máy cân mực 3 tia laser

  Mã số: GLL 3-15

  Giá: Liên hệ

 • Máy đo khoảng cách

  Mã số: GLM 30

  Giá: 1,690,000 VNĐ

 • Khoan chuyên dùng 24-790W

  Mã số: GBH 2-24RE

  Giá: 2,990,000 VNĐ

 • Khoan chuyên dùng 24-790W

  Mã số: GBH 2-24DRE

  Giá: 3,550,000 VNĐ

 • Khoan chuyên dùng 24-790W

  Mã số: GBH 2-24DFR

  Giá: 3,605,000 VNĐ

 • Khoan chuyên dùng45-1500w

  Mã số: GBH 8-45DV

  Giá: Liên hệ

 • Máy đục Bosch 17MM - 1500W

  Mã số: GSH 9VC

  Giá: Liên hệ

 • Máy mài góc 180MM- 2200W

  Mã số: GWS 22-180LVI

  Giá: Liên hệ

 • Máy mài khuôn 8MM - 650W

  Mã số: GGS 28LCE

  Giá: Liên hệ

 • Máy cắt nhôm 254mm-2100w

  Mã số: GCM 10XC

  Giá: Liên hệ

 • Máy xịt rửa 1900W-130bar

  Mã số: AQUATAK 40-13

  Giá: Liên hệ

 • Máy cắt gạch 355MM - 2000W

  Mã số: GCO 14-24

  Giá: 3,375,000 VNĐ

 • top