Cảo chữ C

 • Giá bán: 40,000 vnđ
 • Mã sản phẩm: C 03 ( VÀNG )
 • Chức năng: Kẹp gỗ
 • Hãng sản xuất: Kimmie
 • STT QUY  CÁCH GIÁ
  1 2" 40.000
  2 3" 60.000
  3 4" 78.000
  4 5" 92.000
  • SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  XEM TẤT CẢ

 • Cảo chữ C

  Mã số: C 01 ( XANH )

  Giá: 21,000 VNĐ

 • Cảo chữ F

  Mã số: C02

  Giá: 138,000 VNĐ

 • Kẹp Gỗ GH-20400

  Mã số: GH-20400

  Giá: 48,000 VNĐ

 • Kẹp Gỗ GH-201-B

  Mã số: GH-201-B

  Giá: 37,000 VNĐ

 • Kẹp Gỗ GH-201-C

  Mã số: GH-201-C

  Giá: 37,000 VNĐ

 • Kẹp Gỗ GH-21502-B

  Mã số: GH-21502-B

  Giá: 66,000 VNĐ

 • Kẹp Gỗ GH-225-D

  Mã số: GH-225-D

  Giá: 47,000 VNĐ

 • Kẹp Gỗ GH-203-F

  Mã số: GH-203-F

  Giá: 52,000 VNĐ

 • Kẹp Gỗ GH-202-F

  Mã số: GH-202-F

  Giá: 52,000 VNĐ

 • Kẹp Gỗ GH-202-FL

  Mã số: GH-202-FL

  Giá: 60,000 VNĐ

 • Kẹp Gỗ GH-220-WLH

  Mã số: GH-220-WLH

  Giá: 54,000 VNĐ

 • Kẹp Gỗ GH-204-GB

  Mã số: GH-204-GB

  Giá: 178,000 VNĐ

 • Kẹp Gỗ GH-36006

  Mã số: GH-36006

  Giá: 66,000 VNĐ

 • Kẹp Gỗ GH-36070

  Mã số: GH-36070

  Giá: 65,000 VNĐ

 • Kẹp Gỗ GH-36003

  Mã số: GH-36003

  Giá: 118,000 VNĐ

 • Kẹp Gỗ GH-302-F

  Mã số: GH-302-F

  Giá: 63,000 VNĐ

 • top