Cùi thơm

 • Giá bán: 82,000 vnđ
 • Mã sản phẩm: FX
 • Chức năng: Mài sắt
 • Hãng sản xuất:
 • STT Quy Cách GÍA
  1 FX6 90.000
  2 FX8 96.000
  3 FX10 99.000
  4 FX12 110.000
  5 FX14 136.000
  6 FX16 152.000
  • SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  XEM TẤT CẢ

 • Cùi thơm

  Mã số: AEX

  Giá: 86,000 VNĐ

 • Cùi thơm

  Mã số: CX

  Giá: 90,000 VNĐ

 • Cùi thơm

  Mã số: DX

  Giá: 92,000 VNĐ

 • Cùi thơm

  Mã số: EX

  Giá: 98,000 VNĐ

 • Cùi thơm GX

  Mã số: GX

  Giá: 105,000 VNĐ

 • Cùi thơm

  Mã số: HX

  Giá: 98,000 VNĐ

 • Cùi thơm LX

  Mã số: LX

  Giá: 92,000 VNĐ

 • Cùi thơm MX

  Mã số: MX

  Giá: 104,000 VNĐ

 • top