• Máy khoan búa 40mm-1100w

  Mã số: HR4030C

  Giá: 10,700,000 VNĐ

 • Máy phá đục 17mm

  Mã số: HM0810T

  Giá: 7,310,000 VNĐ

 • Máy đục phá 17mm

  Mã số: HM0810A

  Giá: 5,060,000 VNĐ

 • Máy vặn ốc, mở bulông 25.4mm-1200w

  Mã số: TW1000

  Giá: 15,380,000 VNĐ

 • Máy vặn ốc, mở bulông 12.7mm - 470w

  Mã số: 6905H

  Giá: 6,220,000 VNĐ

 • Máy vặn ốc, mở bulông 12.7mm - 380w

  Mã số: TWO200

  Giá: 5,100,000 VNĐ

 • Máy phay gỗ 12mm - 1600w

  Mã số: 3612BR

  Giá: 6,790,000 VNĐ

 • Máy phay gỗ12mm-1500w

  Mã số: 3600H

  Giá: 6,790,000 VNĐ

 • Máy phay gỗ 6mm - 440w

  Mã số: N3701

  Giá: 2,450,000 VNĐ

 • Máy bào 82mm - 580w

  Mã số: N1900B

  Giá: 3,300,000 VNĐ

 • Máy bào 82mm - 620w

  Mã số: KP0800X

  Giá: 3,040,000 VNĐ

 • Máy chà nhám dĩa 900w

  Mã số: GV7000

  Giá: 4,320,000 VNĐ

 • Máy chà nhám dĩa 440w

  Mã số: GV6010

  Giá: 2,120,000 VNĐ

 • Máy cưa xích (điện) 400mm-1300w

  Mã số: 5016B

  Giá: 6,130,000 VNĐ

 • Máy cưa lọng 135mm-600w

  Mã số: 4304

  Giá: 5,370,000 VNĐ

 • Máy chà nhám 110x100mm

  Mã số: BO4540

  Giá: 1,990,000 VNĐ

 • Máy chà nhám 100mm-1200w

  Mã số: 9403

  Giá: 6,650,000 VNĐ

 • Máy chà nhám 76mm-650w

  Mã số: 9910

  Giá: 3,330,000 VNĐ

 • Máy cắt tôn 3.2mm-660w

  Mã số: JS3200

  Giá: Liên hệ

 • Máy đánh bóng 180mm-1200w

  Mã số: 9237C

  Giá: 4,740,000 VNĐ

 • Máy mài thẳng 125mm - 750w

  Mã số: 9105

  Giá: Liên hệ

 • Máy mài khuôn 6mm - 320w

  Mã số: 906H

  Giá: 4,250,000 VNĐ

 • Máy mài khuôn 6mm - 240w

  Mã số: 906

  Giá: Liên hệ

 • Máy mài góc 125mm-1050w

  Mã số: 9015B

  Giá: 3,600,000 VNĐ

 • Banner quảng cáo

  top