• Máy đột lỗ thủy lực King 20ly

  Mã số: KGPM20

  Giá: 18,104,000 VNĐ

 • Máy cưa lọng King KG60

  Mã số: KG60

  Giá: 980,000 VNĐ

 • Máy đục King 30ly

  Mã số: KG95N

  Giá: 3,600,000 VNĐ

 • Máy đục King 17ly

  Mã số: KGD811

  Giá: 1,775,000 VNĐ

 • Máy đục King 14ly

  Mã số: KGK930

  Giá: 1,365,000 VNĐ

 • Máy mài khuôn hơi King 6ly

  Mã số: KG40BK

  Giá: 415,000 VNĐ

 • Máy mài 2 đá King 200

  Mã số: KG-200

  Giá: 743,000 VNĐ

 • Máy mài 2 đá King 150

  Mã số: KG-150

  Giá: 555,000 VNĐ

 • Máy mài 2 đá King 125

  Mã số: KG-125

  Giá: 425,000 VNĐ

 • Máy đánh bóng King 180

  Mã số: KGP180

  Giá: 1,375,000 VNĐ

 • Máy khoan King 10ly

  Mã số: KG603

  Giá: 530,000 VNĐ

 • Máy khoan King 6ly

  Mã số: KG653

  Giá: 496,000 VNĐ

 • Máy cưa lọng King

  Mã số: KG431

  Giá: 714,000 VNĐ

 • Máy hàn ống nước King 75-110

  Mã số: KG110-2

  Giá: 897,000 VNĐ

 • Máy chà tường tay dài King 230

  Mã số: KG-1603

  Giá: 2,210,000 VNĐ

 • Máy chà tường King 180

  Mã số: KG-CT180(có đèn)

  Giá: 1,175,000 VNĐ

 • Máy đục bêtông King 30ly

  Mã số: KG-95

  Giá: 2,910,000 VNĐ

 • Máy soi 1 tay King

  Mã số: KG-3600

  Giá: 1,205,000 VNĐ

 • Máy khoan gài King

  Mã số: KG26-01

  Giá: 1,162,000 VNĐ

 • Máy cắt rãnh tường King 150

  Mã số: KGC150

  Giá: 3,480,000 VNĐ

 • Máy cắt rãnh tường King 130

  Mã số: KGC130

  Giá: 3,480,000 VNĐ

 • Máy uốn sắt thủy lực King 25ly

  Mã số: KG-JTW25

  Giá: 34,950,000 VNĐ

 • Máy uốn sắt thủy lực King 6ly

  Mã số: KG-HRB16

  Giá: 10,450,000 VNĐ

 • Máy cắt sắt thủy lực King 25ly

  Mã số: KG-RC25

  Giá: 9,595,000 VNĐ

 • top