Dây hơi Cá sấu

 • Giá bán: 115,000 vnđ
 • Mã sản phẩm: Cá sấu 8,5
 • Chức năng: Dẫn hơi
 • Hãng sản xuất:
 • STT QUY CÁCH GIÁ
  1 Dây hơi Cá sấu 8,5 (100m, vàng) 1,540.000
  2 Dây hơi Cá sấu 8,5 (100m, xanh) 1,540.000
  3 Dây hơi Cá sấu 8,5 (10m, vàng) 187.000
  4 Dây hơi Cá sấu 8,5 (10m, xanh) 187.000
  5 Dây hơi Cá sấu 8,5 (15m, vàng) 265.000
  6 Dây hơi Cá sấu 8,5 (15m, xanh) 265.000
  7 Dây hơi Cá sấu 8,5 (20m, vàng) 340.000
  8 Dây hơi Cá sấu 8,5 (20m, xanh) 340.000
  9 Dây hơi Cá sấu 8,5 (30m, vàng) 495.000
  10 Dây hơi Cá sấu 8,5 (30m, xanh) 495.000
  11 Dây hơi Cá sấu 8,5 (50m, vàng) 760.000
  12 Dây hơi Cá sấu 8,5 (50m, xanh) 760.000
  13 Dây hơi Cá sấu 8,5 (5m, vàng) 115.000
  14 Dây hơi Cá sấu 8,5 (5m, xanh) 115.000
  • SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  XEM TẤT CẢ

 • Bánh Xe Nhựa ĐLoan

  Mã số: Đài Loan100 (xám)

  Giá: 94,000 VNĐ

 • Dây hơi KaLy

  Mã số: KaLy

  Giá: 42,000 VNĐ

 • Dây hơi All Jet

  Mã số: All Jet trắng

  Giá: 627,000 VNĐ

 • Trục must VN

  Mã số:

  Giá: 8,000 VNĐ

 • Bánh xe nhựa Đài Loan

  Mã số: Đài Loan120

  Giá: 176,000 VNĐ

 • Chổi cước VN

  Mã số:

  Giá: 83,000 VNĐ

 • Chổi dừa VN

  Mã số:

  Giá: 44,000 VNĐ

 • Bộ nối hơi AT

  Mã số: AT (20SP+PP)

  Giá: 15,000 VNĐ

 • Bộ nối hơi Kimmie

  Mã số: (20SP+PP, tự động) xịn

  Giá: 50,000 VNĐ

 • Trục chổi Đài Loan

  Mã số:

  Giá: 176,000 VNĐ

 • Trục hơi Đài Loan

  Mã số:

  Giá: 230,000 VNĐ

 • Đá xoàn cây

  Mã số: 6x60

  Giá: 21,000 VNĐ

 • Chén mài xoàn

  Mã số: 100 (vàng)

  Giá: 55,000 VNĐ

 • Dĩa mài xoàn

  Mã số: 100 (vàng)

  Giá: 50,000 VNĐ

 • Dĩa mài xoàn

  Mã số: 150x100#

  Giá: 65,000 VNĐ

 • Mũi khoan 2 tầng

  Mã số:

  Giá: Liên hệ

 • top