• Lưỡi bào Hợp Kim

  Mã số: 300-400-500-600

  Giá: 480,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Hitachi 80

  Mã số: Hitachi 80

  Giá: 95,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Iwata 90

  Mã số: IWATA 90

  Giá: 45,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Iwata 80

  Mã số: IWATA 80

  Giá: 40,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Gihu

  Mã số: MKT 80 (ốc)

  Giá: 28,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Gihu

  Mã số: HTC 80 (rãnh)

  Giá: 28,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Kimmie

  Mã số: Kimmie 80

  Giá: 55,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Kimmie

  Mã số: Kimmie 90

  Giá: 66,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức vàng

  Mã số: 300 vàng AT (loại 1)

  Giá: 310,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức xanh tốt

  Mã số: 200-300-400

  Giá: 155,000 VNĐ

  top