• Chén mài đá Kimmie 125

  Mã số: 125mm

  Giá: 183,000 VNĐ

 • Chén mài đá Kimmie 100

  Mã số: 100mm

  Giá: 105,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Kimmie 600 khô

  Mã số: 600mm

  Giá: 3,650,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Kimmie 500 khô

  Mã số: 500mm

  Giá: 2,680,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Kimmie 400 khô

  Mã số: 400mm

  Giá: 2,200,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Kimmie 350 khô

  Mã số: 350mm

  Giá: 1,520,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Kimmie 300 ướt (bóng kiếng, lỗ 32)

  Mã số: 300mm

  Giá: 730,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Kimmie 300 khô

  Mã số: 300mm

  Giá: 1,330,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Kimmie 115 ướt

  Mã số: 115mm

  Giá: 85,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Kimmie 115 khô

  Mã số: 115mm

  Giá: 85,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Kimmie 110 khía

  Mã số: 110mm

  Giá: 88,000 VNĐ

  top