• Lưỡi cưa đá Diamond 100 ướt mỏng (Loại 1)

  Mã số: 100mm

  Giá: 55,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Diamond 100 khô dày

  Mã số: 100mm

  Giá: 65,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Nam Kiến 180 ướt loại 1 (xanh cam)

  Mã số: 180mm

  Giá: 72,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Nam Kiến 180 khô loại 1 (xanh cam)

  Mã số: 180mm

  Giá: 72,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Nam Kiến 150 ướt loại 1 (xanh cam)

  Mã số: 150mm

  Giá: 61,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Nam Kiến 150 khô loại 1 (xanh cam)

  Mã số: 150mm

  Giá: 61,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Nam Kiến 120 khô loại 1 (xanh cam)

  Mã số: 125mm

  Giá: 46,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Nam Kiến 120 ướt loại 1 (xanh cam)

  Mã số: 125mm

  Giá: 46,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Nam Kiến 100 ướt dày loại 1 (xanh cam)

  Mã số: 100mm

  Giá: 34,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Nam Kiến 100 khô dày loại 1 (xanh cam)

  Mã số: 100mm

  Giá: 34,000 VNĐ

 • Chén mài đá Nam Kiến 100

  Mã số: 100mm

  Giá: 51,000 VNĐ

 • Chén mài đá Diamond

  Mã số: Diamond

  Giá: 44,000 VNĐ

 • Lưỡi cắt gạch Nam Kiến (100)

  Mã số: 100mm (khô, ướt)

  Giá: 34,000 VNĐ

 • Lưỡi cắt gạch Diamond

  Mã số: Diamond

  Giá: 45,000 VNĐ

  top