Lưỡi cưa hợp kim Darchyi (Nhật)

 • Giá bán: 118,000 vnđ
 • Mã sản phẩm:
 • Chức năng: Cưa gỗ, nhôm
 • Hãng sản xuất: Darchyi
 • STT QUY CÁCH GIÁ
  1 Lưỡi cưa gỗ Nhật 100x30 118,000
  2 Lưỡi cưa gỗ Nhật 100x40 136,000
  3 Lưỡi cưa gỗ Nhật 125x40 195,000
  4 Lưỡi cưa gỗ Nhật 125x40x4ly 307,000
  5 Lưỡi cưa gỗ Nhật 150x40 201,000
  6 Lưỡi cưa gỗ Nhật 150x40x3ly 254,000
  7 Lưỡi cưa gỗ Nhật 150x40x4ly 360,000
  8 Lưỡi cưa gỗ Nhật 150x48x4ly 395,000
  9 Lưỡi cưa gỗ Nhật 150x60 212,000
  10 Lưỡi cưa gỗ Nhật 150x60x3ly 378,000
  11 Lưỡi cưa gỗ Nhật 150x60x4ly 419,000
  12 Lưỡi cưa gỗ Nhật 160x40 207,000
  13 Lưỡi cưa gỗ Nhật 160x60 212,000
  14 Lưỡi cưa gỗ Nhật 180x12 212,000
  15 Lưỡi cưa gỗ Nhật 180x24 212,000
  16 Lưỡi cưa gỗ Nhật 180x40 212,000
  17 Lưỡi cưa gỗ Nhật 180x40x1.2ly 295,000
  18 Lưỡi cưa gỗ Nhật 180x40x1ly 295,000
  19 Lưỡi cưa gỗ Nhật 180x40x3ly 271,000
  20 Lưỡi cưa gỗ Nhật 180x40x4ly 407,000
  21 Lưỡi cưa gỗ Nhật 180x60 230,000
  22 Lưỡi cưa gỗ Nhật 180x60x1.2ly 378,000
  23 Lưỡi cưa gỗ Nhật 180x60x1ly 378,000
  24 Lưỡi cưa gỗ Nhật 180x60x4ly 454,000
  25 Lưỡi cưa gỗ Nhật 200x100 395,000
  26 Lưỡi cưa gỗ Nhật 200x40 271,000
  27 Lưỡi cưa gỗ Nhật 200x60 313,000
  28 Lưỡi cưa gỗ Nhật 230x24 342,000
  29 Lưỡi cưa gỗ Nhật 230x40 342,000
  30 Lưỡi cưa gỗ Nhật 230x60 366,000
  31 Lưỡi cưa gỗ Nhật 250x100 555,000
  32 Lưỡi cưa gỗ Nhật 250x120 596,000
  33 Lưỡi cưa gỗ Nhật 250x120 (cắt nhôm) 655,000
  34 Lưỡi cưa gỗ Nhật 250x40 408,000
  35 Lưỡi cưa gỗ Nhật 250x40 (lỗ 30) 408,000
  36 Lưỡi cưa gỗ Nhật 250x40x2.2ly 526,000
  37 Lưỡi cưa gỗ Nhật 250x60 443,000
  38 Lưỡi cưa gỗ Nhật 250x60 (lỗ 30) 443,000
  39 Lưỡi cưa gỗ Nhật 250x60x2.2ly 531,000
  40 Lưỡi cưa gỗ Nhật 250x80 514,000
  41 Lưỡi cưa gỗ Nhật 300x100 720,000
  42 Lưỡi cưa gỗ Nhật 300x100 (lỗ 30) 720,000
  43 Lưỡi cưa gỗ Nhật 300x100x2ly 779,000
  44 Lưỡi cưa gỗ Nhật 300x120 756,000
  45 Lưỡi cưa gỗ Nhật 300x120 (cắt nhôm, lỗ 30) 815,000
  46 Lưỡi cưa gỗ Nhật 300x120 (lỗ 30) 756,000
  47 Lưỡi cưa gỗ Nhật 300x120x2ly 826,000
  48 Lưỡi cưa gỗ Nhật 300x32 514,000
  49 Lưỡi cưa gỗ Nhật 300x36 573,000
  50 Lưỡi cưa gỗ Nhật 300x40 520,000
  51 Lưỡi cưa gỗ Nhật 300x40 (lỗ 30) 520,000
  52 Lưỡi cưa gỗ Nhật 300x40x2.2ly 602,000
  53 Lưỡi cưa gỗ Nhật 300x40x4ly 862,000
  54 Lưỡi cưa gỗ Nhật 300x48x3ly 30,000
  55 Lưỡi cưa gỗ Nhật 300x48x4ly 891,000
  56 Lưỡi cưa gỗ Nhật 300x60 579,000
  57 Lưỡi cưa gỗ Nhật 300x60 (lỗ 30) 579,000
  58 Lưỡi cưa gỗ Nhật 300x60x4ly 962,000
  59 Lưỡi cưa gỗ Nhật 300x80 673,000
  60 Lưỡi cưa gỗ Nhật 300x80 (lỗ 30) 673,000
  61 Lưỡi cưa gỗ Nhật 350x100 856,000
  62 Lưỡi cưa gỗ Nhật 350x100 (lỗ 30) 856,000
  63 Lưỡi cưa gỗ Nhật 350x120 909,000
  64 Lưỡi cưa gỗ Nhật 350x120 (cắt nhôm, lỗ 30) 1,003,000
  65 Lưỡi cưa gỗ Nhật 350x120 (lỗ 30) 909,000
  66 Lưỡi cưa gỗ Nhật 350x40 632,000
  67 Lưỡi cưa gỗ Nhật 350x40 (lỗ 30) 632,000
  68 Lưỡi cưa gỗ Nhật 350x40x2.2ly (lỗ 30) 720,000
  69 Lưỡi cưa gỗ Nhật 350x40x4ly 1,068,000
  70 Lưỡi cưa gỗ Nhật 350x48x4ly 1,121,000
  71 Lưỡi cưa gỗ Nhật 350x60 685,000
  72 Lưỡi cưa gỗ Nhật 350x60 (lỗ 30) 685,000
  73 Lưỡi cưa gỗ Nhật 350x60x2.2ly 779,000
  74 Lưỡi cưa gỗ Nhật 350x60x4ly 1,169,000
  75 Lưỡi cưa gỗ Nhật 350x70x5ly (lỗ 50.8) 1,334,000
  76 Lưỡi cưa gỗ Nhật 350x72x4ly 1,322,000
  77 Lưỡi cưa gỗ Nhật 350x80 815,000
  78 Lưỡi cưa gỗ Nhật 400x100 974,000
  79 Lưỡi cưa gỗ Nhật 400x120 1,163,000
  80 Lưỡi cưa gỗ Nhật 400x120 (cắt nhôm) 1,251,000
  81 Lưỡi cưa gỗ Nhật 400x40 909,000
  82 Lưỡi cưa gỗ Nhật 400x60 939,000
  83 Lưỡi cưa gỗ Nhật 450x100 1,552,000
  84 Lưỡi cưa gỗ Nhật 450x120 1,641,000
  85 Lưỡi cưa gỗ Nhật 450x120 (cắt nhôm) 1,735,000
  86 Lưỡi cưa gỗ Nhật 450x40 1,228,000
  87 Lưỡi cưa gỗ Nhật 450x60 1,346,000
  88 Lưỡi cưa gỗ Nhật 500x100 1,841,000
  89 Lưỡi cưa gỗ Nhật 500x120 2,030,000
  90 Lưỡi cưa gỗ Nhật 500x40 1,499,000
  91 Lưỡi cưa gỗ Nhật 500x60 1,534,000
  92 Lưỡi cưa gỗ Nhật 600x40 3,104,000
  93 Lưỡi cưa gỗ Nhật 700x40 4,189,000
  • SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  XEM TẤT CẢ

 • Lưỡi cưa Kimmie

  Mã số: Kimmie

  Giá: Liên hệ

 • Lưỡi cưa hợp kim Freud

  Mã số:

  Giá: 944,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa hợp kim Pilana (Tiệp)

  Mã số:

  Giá: 779,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa hợp kim YueHong

  Mã số:

  Giá: Liên hệ

 • Lưỡi cưa hợp kim Makita

  Mã số:

  Giá: Liên hệ

 • Lưỡi cưa hợp kim Unik

  Mã số:

  Giá: 53,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa hợp kim Covina

  Mã số:

  Giá: 53,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa hợp kim Stihl

  Mã số:

  Giá: 106,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa hợp kim UnikPro

  Mã số:

  Giá: 89,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa hợp kim GiHu

  Mã số: GiHu

  Giá: 53,000 VNĐ

 • top