Lưỡi cưa hợp kim Covina

  • Giá bán: 53,000 vnđ
  • Mã sản phẩm:
  • Chức năng: Cưa gỗ, nhôm
  • Hãng sản xuất: Covina
  • STT QUY CÁCH GIÁ
    1 Lưỡi cưa gỗ Covina 100x30 53,000
    2 Lưỡi cưa gỗ Covina 100x40 65,000
    3 Lưỡi cưa gỗ Covina 125x40 71,000
    4 Lưỡi cưa gỗ Covina 160x40 94,000
    5 Lưỡi cưa gỗ Covina 160x60 100,000
    6 Lưỡi cưa gỗ Covina 180x24 100,000
    7 Lưỡi cưa gỗ Covina 180x40 100,000
    8 Lưỡi cưa gỗ Covina 180x60 112,000
    9 Lưỡi cưa gỗ Covina 200x100 260,000
    10 Lưỡi cưa gỗ Covina 200x100 (cắt nhôm) 260,000
    11 Lưỡi cưa gỗ Covina 200x40 136,000
    12 Lưỡi cưa gỗ Covina 200x60 142,000
    13 Lưỡi cưa gỗ Covina 230x24 165,000
    14 Lưỡi cưa gỗ Covina 230x40 165,000
    15 Lưỡi cưa gỗ Covina 230x60 177,000
    16 Lưỡi cưa gỗ Covina 250x100 271,000
    17 Lưỡi cưa gỗ Covina 250x100 (cắt nhôm) 271,000
    18 Lưỡi cưa gỗ Covina 250x120 283,000
    19 Lưỡi cưa gỗ Covina 250x120 (cắt nhôm) 283,000
    20 Lưỡi cưa gỗ Covina 250x40 171,000
    21 Lưỡi cưa gỗ Covina 250x60 195,000
    22 Lưỡi cưa gỗ Covina 250x80 242,000
    23 Lưỡi cưa gỗ Covina 300x100 407,000
    24 Lưỡi cưa gỗ Covina 300x100 (cắt nhôm) 407,000
    25 Lưỡi cưa gỗ Covina 300x120 443,000
    26 Lưỡi cưa gỗ Covina 300x120 (cắt nhôm) 443,000
    27 Lưỡi cưa gỗ Covina 300x40 266,000
    28 Lưỡi cưa gỗ Covina 300x60 289,000
    29 Lưỡi cưa gỗ Covina 300x80 336,000
    30 Lưỡi cưa gỗ Covina 350x100 484,000
    31 Lưỡi cưa gỗ Covina 350x120 531,000
    32 Lưỡi cưa gỗ Covina 350x40 342,000
    33 Lưỡi cưa gỗ Covina 350x60 401,000
    34 Lưỡi cưa gỗ Covina 350x80 443,000
    35 Lưỡi cưa gỗ Covina 400x40 549,000
    36 Lưỡi cưa gỗ Covina 400x60 608,000
    • SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

    XEM TẤT CẢ

  • Lưỡi cưa Kimmie

    Mã số: Kimmie

    Giá: 112,000 VNĐ

  • Lưỡi cưa hợp kim Freud

    Mã số:

    Giá: 944,000 VNĐ

  • Lưỡi cưa hợp kim Pilana (Tiệp)

    Mã số:

    Giá: 779,000 VNĐ

  • Lưỡi cưa hợp kim YueHong

    Mã số:

    Giá: Liên hệ

  • Lưỡi cưa hợp kim Darchyi (Nhật)

    Mã số:

    Giá: 118,000 VNĐ

  • Lưỡi cưa hợp kim Makita

    Mã số:

    Giá: Liên hệ

  • Lưỡi cưa hợp kim Unik

    Mã số:

    Giá: 53,000 VNĐ

  • Lưỡi cưa hợp kim Stihl

    Mã số:

    Giá: 106,000 VNĐ

  • Lưỡi cưa hợp kim UnikPro

    Mã số:

    Giá: 89,000 VNĐ

  • Lưỡi cưa hợp kim GiHu

    Mã số: GiHu

    Giá: 53,000 VNĐ

  • top