Lưỡi cưa hợp kim Covina

 • Giá bán: 53,000 vnđ
 • Mã sản phẩm:
 • Chức năng: Cưa gỗ, nhôm
 • Hãng sản xuất: Covina
 • STT QUY CÁCH GIÁ
  1 Lưỡi cưa gỗ Covina 100x30 53,000
  2 Lưỡi cưa gỗ Covina 100x40 65,000
  3 Lưỡi cưa gỗ Covina 125x40 71,000
  4 Lưỡi cưa gỗ Covina 160x40 94,000
  5 Lưỡi cưa gỗ Covina 160x60 100,000
  6 Lưỡi cưa gỗ Covina 180x24 100,000
  7 Lưỡi cưa gỗ Covina 180x40 100,000
  8 Lưỡi cưa gỗ Covina 180x60 112,000
  9 Lưỡi cưa gỗ Covina 200x100 260,000
  10 Lưỡi cưa gỗ Covina 200x100 (cắt nhôm) 260,000
  11 Lưỡi cưa gỗ Covina 200x40 136,000
  12 Lưỡi cưa gỗ Covina 200x60 142,000
  13 Lưỡi cưa gỗ Covina 230x24 165,000
  14 Lưỡi cưa gỗ Covina 230x40 165,000
  15 Lưỡi cưa gỗ Covina 230x60 177,000
  16 Lưỡi cưa gỗ Covina 250x100 271,000
  17 Lưỡi cưa gỗ Covina 250x100 (cắt nhôm) 271,000
  18 Lưỡi cưa gỗ Covina 250x120 283,000
  19 Lưỡi cưa gỗ Covina 250x120 (cắt nhôm) 283,000
  20 Lưỡi cưa gỗ Covina 250x40 171,000
  21 Lưỡi cưa gỗ Covina 250x60 195,000
  22 Lưỡi cưa gỗ Covina 250x80 242,000
  23 Lưỡi cưa gỗ Covina 300x100 407,000
  24 Lưỡi cưa gỗ Covina 300x100 (cắt nhôm) 407,000
  25 Lưỡi cưa gỗ Covina 300x120 443,000
  26 Lưỡi cưa gỗ Covina 300x120 (cắt nhôm) 443,000
  27 Lưỡi cưa gỗ Covina 300x40 266,000
  28 Lưỡi cưa gỗ Covina 300x60 289,000
  29 Lưỡi cưa gỗ Covina 300x80 336,000
  30 Lưỡi cưa gỗ Covina 350x100 484,000
  31 Lưỡi cưa gỗ Covina 350x120 531,000
  32 Lưỡi cưa gỗ Covina 350x40 342,000
  33 Lưỡi cưa gỗ Covina 350x60 401,000
  34 Lưỡi cưa gỗ Covina 350x80 443,000
  35 Lưỡi cưa gỗ Covina 400x40 549,000
  36 Lưỡi cưa gỗ Covina 400x60 608,000
  • SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  XEM TẤT CẢ

 • Lưỡi cưa Kimmie

  Mã số: Kimmie

  Giá: Liên hệ

 • Lưỡi cưa hợp kim Freud

  Mã số:

  Giá: 944,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa hợp kim Pilana (Tiệp)

  Mã số:

  Giá: 779,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa hợp kim YueHong

  Mã số:

  Giá: Liên hệ

 • Lưỡi cưa hợp kim Darchyi (Nhật)

  Mã số:

  Giá: 118,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa hợp kim Makita

  Mã số:

  Giá: Liên hệ

 • Lưỡi cưa hợp kim Unik

  Mã số:

  Giá: 53,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa hợp kim Stihl

  Mã số:

  Giá: 106,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa hợp kim UnikPro

  Mã số:

  Giá: 89,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa hợp kim GiHu

  Mã số: GiHu

  Giá: 53,000 VNĐ

 • top