LƯỠI CƯA UNIK-PRO

 • Giá bán: 90,000 vnđ
 • Mã sản phẩm:
 • Chức năng: Cưa gỗ, nhôm
 • Hãng sản xuất: UNIK-PRO
 • STT Tên Hàng  GIÁ
  1 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 100x30 90.000
  2 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 100x30x1ly 130.000
  3 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 100x40 105.000
  4 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 125x40 125.000
  5 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 160x40 135.000
  6 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 160x60 160.000
  7 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 180x24 160.000
  8 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 180x40 160.000
  9 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 180x40 (lỗ 20) 160.000
  10 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 180x40x1ly 2250.000
  11 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 180x60 180.000
  12 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 180x60 (lỗ 20) 180.000
  13 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 180x60x1ly 240.000
  14 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 180x80 (cắt nhôm) 295.000
  15 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 200x100 365.000
  16 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 200x100 (cắt nhôm) 395.000
  17 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 200x40 205.000
  18 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 200x60 230.000
  19 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 220x40 450.000
  20 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 230x24 215.000
  21 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 230x40 235.000
  22 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 230x60 295.000
  23 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 230x80 380.000
  24 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 250x100 460.000
  25 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 250x120 480.000
  26 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 250x120 (cắt nhôm) 500.000
  27 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 250x40 290.000
  28 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 250x60 330.000
  29 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 250x80 440.000
  30 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 300x100 525.000
  31 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 300x120 580.000
  32 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 300x120 (cắt nhôm) 640.000
  33 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 300x40 370.000
  34 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 300x60 410.000
  35 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 300x80 480.000
  36 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 320x40 575.000
  37 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 350x100 725.000
  38 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 350x120 785.000
  39 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 350x120 (cắt nhôm) 850.000
  40 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 350x40 475.000
  41 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 350x60 545.000
  42 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 350x80 605.000
  43 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 400x100 1190.000
  44 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 400x120 1250.000
  45 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 400x40 695.000
  46 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 400x60 765.000
  47 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 450x120 1330.000
  48 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 450x120 (cắt nhôm) 1400.000
  49 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 450x40 1060.000
  50 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 500x100 1520.000
  51 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 500x120 1670.000
  52 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 500x40 1240.000
  53 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 500x60 1390.000
  54 Lưỡi cưa gỗ Unik Pro 600x40 1900.000

   

   

  • SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  XEM TẤT CẢ

 • Lưỡi cưa Kimmie

  Mã số: Kimmie

  Giá: 112,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa Freud

  Mã số: Freud

  Giá: 800,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa Pilana (Tiệp)

  Mã số: Pilana

  Giá: 730,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa Yue Hong

  Mã số: Yans

  Giá: Liên hệ

 • Lưỡi cưa Darchyi (Nhật)

  Mã số: Darchyi

  Giá: 120,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa Makita

  Mã số: Makita

  Giá: Liên hệ

 • Lưỡi cưa Unik

  Mã số: Unik

  Giá: 50,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa Covina

  Mã số: Covina

  Giá: 55,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa Stihl

  Mã số: Stihl

  Giá: 100,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa hợp kim GiHu

  Mã số: GiHu

  Giá: 65,000 VNĐ

 • Lưỡi cắt kim loại KIMMIE

  Mã số: KIMMIE

  Giá: 470,000 VNĐ

 • top