LƯỠI CƯA UNIK-PRO

 • Giá bán: 75,000 vnđ
 • Mã sản phẩm:
 • Chức năng: Cưa gỗ, nhôm
 • Hãng sản xuất: UNIK-PRO
 •  

  STT QUY CÁCH ĐƠN GIÁ
  1 110 x 1.0 x 30T X 20 110.000
  2 110 x 1.6 x 30T X 20 75.000
  3 110 x 1.6 x 40T X 20 90.000
  4 160 x 2.2 x 40T x 25.4 115.000
  5 160 x 2.2 x 60T x 25.4 140.000
  6 180 x 2.2 x 24T x 25.4 140.000
  7 180 x 2.2 x 40T x 25.4 140.000
  8 180 x 2.2 x 60T x 25.4 155.000
  9 180 x 1.0 x 40T x 25.4  195.000
  10 180 x 1.0 x 60T x 25.4 210.000
  11 200 x 2.5 x 40T x 25.4 175.000
  12 200 x 2.5 x 60T x 25.4 200.000
  13 235 x 2.3 x 24T x 25.4 185.000
  14 235 x 2.3 x 40T x 25.4 205.000
  15 255 x 3.0 x 40T x 25.4 250.000
  16 255 x 3.0 x 60T x 25.4 285.000
  17 255 x 3.0 x 80T x 25.4 375.000
  18 255 x 3.0 x 100T x 25.4 395.000
  19 255 x 3.0 x 120T x 25.4 (gỗ) 420.000
  20 255 x 3.0 x 120T x 25.4 (Al) 435.000
  21 305 x 3.0 x 40T x 30 320.000
  22 305 x 3.0 x 60 x 30 360.000
  23 305 x 3.0 x 80 x 30 415.000
  24 305 x 3.0 x 100 x 30 450.000
  25 305 x 3.0 x 120 x 30 505.000
  26 305 x 3.0 x 120 x 30 (AL) 555.000
  27 355 x 3.2 x 40T x 30 415.000
  28 355 x 3.2 x 60T x 30 475.000
  29 355 x 3.2 x 80T x 30 525.000
  30 355 x 3.2 x 100T x 30 625.000
  31 355 x 3.2 x 120T x 30 675.000
  32 355 x 3.0 x 120T x 30 (AL) 730.000
  33 405 x  3.2x 40T x 30 600.000
  34 405 x  3.2x 60T x 30 660.000
  35 405 x  3.2x 100T x 30 1,030.000
  36 405 x  3.2 x 120T x 30 1,080.000
  37 455 x  3.2 x 40T x 30 925.000
  38 455 x  3.2 x 120T x 30 1,150.000
  39 455 x  3.2 x 120T x 30 (AL) 1,210.000
  40 505 x 3.4 x 40T x 30 1,070.000
  41 505 x 3.4 x 60T x 30 1,200.000
  42 505 x 3.4 x 100T x 30 1,310.000
  43 505 x 3.4 x 120T x 30 1,440.000
  44 605 x 3.6 x 40T x 30 1,640.000
  • SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  XEM TẤT CẢ

 • Lưỡi cưa Kimmie

  Mã số: Kimmie

  Giá: 105,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa Freud

  Mã số: Freud

  Giá: Liên hệ

 • Lưỡi cưa Pilana (Tiệp)

  Mã số: Pilana

  Giá: 730,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa Yue Hong

  Mã số: Yans

  Giá: Liên hệ

 • Lưỡi cưa Darchyi (Nhật)

  Mã số: Darchyi

  Giá: 110,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa Makita

  Mã số: Makita

  Giá: Liên hệ

 • Lưỡi cưa Unik

  Mã số: Unik

  Giá: 50,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa Covina

  Mã số: Covina

  Giá: 50,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa Stihl

  Mã số: Stihl

  Giá: 100,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa hợp kim GiHu

  Mã số: GiHu

  Giá: 50,000 VNĐ

 • Lưỡi cắt kim loại KIMMIE

  Mã số: KIMMIE

  Giá: 420,000 VNĐ

 • Banner quảng cáo

  top