• Máy cưa 185mm (1050W)

  Mã số: MT583

  Giá: 1,390,000 VNĐ

 • Máy cưa 125mm (1250W)

  Mã số: MT412

  Giá: 1,090,000 VNĐ

 • Máy cưa 110Mmm (1200W, cắt gạch)

  Mã số: MT413

  Giá: 1,060,000 VNĐ

 • Máy cưa lọng (450W)

  Mã số: MT431

  Giá: 1,210,000 VNĐ

 • Máy chà nhám xe tăng (940W)

  Mã số: MT941

  Giá: 2,230,000 VNĐ

 • Máy chà nhám vuông (180W)

  Mã số: MT925

  Giá: 890,000 VNĐ

 • Máy chà nhám tròn 240W

  Mã số: MT924

  Giá: 1,200,000 VNĐ

 • Máy chà nhám tròn 240W

  Mã số: MT922

  Giá: 1,010,000 VNĐ

 • Máy chá nhám HCN (180W)

  Mã số: MT921

  Giá: 890,000 VNĐ

 • Máy cắt sắt 305mm (1750W)

  Mã số: MT243

  Giá: 2,100,000 VNĐ

 • Máy cắt sắt 305mm (2000W)

  Mã số: MT241

  Giá: 2,510,000 VNĐ

 • Máy cắt nhôm 255mm (1500W)

  Mã số: MT230

  Giá: 3,600,000 VNĐ

 • Máy bào 82mm 500W

  Mã số: MT192

  Giá: 1,090,000 VNĐ

 • Máy bào 82mm 580W

  Mã số: MT191

  Giá: 1,360,000 VNĐ

 • Máy bào 82 (750W, bào thẩm)

  Mã số: MT111

  Giá: 2,450,000 VNĐ

 • Máy trộn sơn (850W)

  Mã số: MT660X

  Giá: 1,770,000 VNĐ

 • Máy thổi bụi (500W)

  Mã số: MT401

  Giá: 770,000 VNĐ

 • Máy soi nhỏ 6mm 530W

  Mã số: MT372

  Giá: 980,000 VNĐ

 • Máy soi nhỏ 6mm 530W

  Mã số: MT370

  Giá: 980,000 VNĐ

 • Máy soi 2 tay (1650W)

  Mã số: MT362

  Giá: 2,210,000 VNĐ

 • Máy khoan 10ly (450W)

  Mã số: MT912

  Giá: 980,000 VNĐ

 • Máy mài khuôn (260W, 6ly)

  Mã số: MT910

  Giá: 900,000 VNĐ

 • Máy mài 230mm (2200W)

  Mã số: MT903

  Giá: 1,940,000 VNĐ

 • Máy mài 180mm (2000W)

  Mã số: MT902

  Giá: 1,870,000 VNĐ

 • top