• Máy khoan bàn KIMMIE 800mm (đồng,có trượt)

  Mã số: KM-TR80

  Giá: 5,450,000 VNĐ

 • Máy khoan bàn KIMMIE 1700mm (đồng)

  Mã số: KM-K170C

  Giá: 12,710,000 VNĐ

 • Máy khoan bàn KIMMIE 1200mm (đồng)

  Mã số: KM-K120C

  Giá: 4,290,000 VNĐ

 • Máy khoan bàn KIMMIE 1000mm (đồng)

  Mã số: KM-K100C

  Giá: 3,250,000 VNĐ

 • Máy khoan bàn KIMMIE 800mm (đồng)

  Mã số: KM-K80C

  Giá: 2,400,000 VNĐ

 • Máy khoan bàn KIMMIE

  Mã số: KM-K60C

  Giá: 1,580,000 VNĐ

 • Máy khoan bàn GIHU 1000mm (đồng)

  Mã số: GH-K100C

  Giá: 2,920,000 VNĐ

 • Máy khoan bàn GIHU 800mm (nhôm)

  Mã số: GH-K80A

  Giá: 2,090,000 VNĐ

 • Máy khoan bàn GIHU 600mm (nhôm)

  Mã số: GH-K60A

  Giá: 1,280,000 VNĐ

  Banner quảng cáo

  top