• Mũi khoan đa năng Luotuo 12ly

  Mã số: 12mm

  Giá: 30,000 VNĐ

 • Mũi khoan đa năng Luotuo 10ly

  Mã số: 10mm

  Giá: 20,000 VNĐ

 • Mũi khoan đa năng Luotuo 8ly

  Mã số: 8mm

  Giá: 17,000 VNĐ

 • Mũi khoan gạch men 8ly (4 me, đuôi lục giác)

  Mã số: 8mm

  Giá: 56,000 VNĐ

 • Mũi khoan gạch men 6ly (4 me, đuôi lục giác)

  Mã số: 6mm

  Giá: 46,000 VNĐ

 • Mũi khoan gạch men 5ly (4 me, đuôi lục giác)

  Mã số: 5mm

  Giá: 40,000 VNĐ

 • Mũi khoan gạch men 4ly (4 me, đuôi lục giác)

  Mã số: 4mm

  Giá: 37,000 VNĐ

 • Mũi khoan gạch men 12ly (4 me, đuôi lục giác)

  Mã số: 12mm

  Giá: 71,000 VNĐ

 • Mũi khoan bê tông Unik Pro 12ly

  Mã số: 12mm

  Giá: 26,000 VNĐ

 • Mũi khoan bê tông Unik Pro 10ly

  Mã số: 10mm

  Giá: 18,000 VNĐ

 • Mũi khoan bê tông Unik Pro 8ly

  Mã số: 10mm

  Giá: 12,000 VNĐ

 • Mũi khoan bê tông Unik Pro 6ly

  Mã số: 6mm

  Giá: 8,500 VNĐ

 • Mũi khoan đa năng Luotuo 6ly

  Mã số: 6mm

  Giá: 14,000 VNĐ

 • Mui khoa kiếng,gạch men(2me)

  Mã số: 2me ,đuôi trơn

  Giá: 13,000 VNĐ

 • Mũi khoan gạch men 10ly (4 me, đuôi lục giác)

  Mã số: 10mm

  Giá: 67,000 VNĐ

 • Mũi khoan Bê Tông KM

  Mã số: Kimmie

  Giá: 12,000 VNĐ

 • Mũi Khoan Inox-Kimmie

  Mã số: Mũi Kimmie

  Giá: 7,000 VNĐ

 • Mũi Khoan Inox-USSR

  Mã số: Mũi USSR

  Giá: 6,000 VNĐ

  top