Mũi Khoan Inox-USSR

 • Giá bán: 6,000 vnđ
 • Mã sản phẩm: Mũi USSR
 • Chức năng: Khoan inox
 • Hãng sản xuất: USSR
 • STT TÊN HÀNG GIÁ
  1 Mũi khoan sắt Liên Xô 1ly 6,000
  2 Mũi khoan sắt Liên Xô 1.5ly 6,000
  3 Mũi khoan sắt Liên Xô 2ly 6,000
  4 Mũi khoan sắt Liên Xô 2.5ly 7,000
  5 Mũi khoan sắt Liên Xô 3ly 7,000
  6 Mũi khoan sắt Liên Xô 3.5ly 8,000
  7 Mũi khoan sắt Liên Xô 3.2ly 8,000
  8 Mũi khoan sắt Liên Xô 4ly 9,000
  9 Mũi khoan sắt Liên Xô 4.5ly 11,000
  10 Mũi khoan sắt Liên Xô 4.2ly 11,000
  11 Mũi khoan sắt Liên Xô 5ly 12,000
  12 Mũi khoan sắt Liên Xô 5.2ly 13,000
  14 Mũi khoan sắt Liên Xô 5.5ly 13,000
  15 Mũi khoan sắt Liên Xô 6ly 14,000
  16 Mũi khoan sắt Liên Xô 6.2ly 15,000
  17 Mũi khoan sắt Liên Xô 6.5ly 15,000
  18 Mũi khoan sắt Liên Xô 7ly 17,000
  19 Mũi khoan sắt Liên Xô 7.5ly 20,000
  20 Mũi khoan sắt Liên Xô 8ly 24,000
  21 Mũi khoan sắt Liên Xô 8.5ly 27,000
  22 Mũi khoan sắt Liên Xô 9ly 30,000
  23 Mũi khoan sắt Liên Xô 9.5ly 32,000
  24 Mũi khoan sắt Liên Xô 10ly 35,000
  25 Mũi khoan sắt Liên Xô 10.5ly 38,000
  26 Mũi khoan sắt Liên Xô 11ly 46,000
  27 Mũi khoan sắt Liên Xô 11.5ly 50,000
  28 Mũi khoan sắt Liên Xô 12ly 55,000
  29 Mũi khoan sắt Liên Xô 12.5ly 60,000
  30 Mũi khoan sắt Liên Xô 13ly 65,000
  31 Mũi khoan sắt Liên Xô 14ly (đuôi 12) 94,000
  32 Mũi khoan sắt Liên Xô 15ly (đuôi 12) 136,000
  33 Mũi khoan sắt Liên Xô 16ly (đuôi 12) 148,000
  34 Mũi khoan sắt Liên Xô 17ly (đuôi 12) 171,000
  35 Mũi khoan sắt Liên Xô 18ly (đuôi 12) 183,000
  36 Mũi khoan sắt Liên Xô 20ly (đuôi 12) 207,000
  • SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  XEM TẤT CẢ

 • Mũi Khoan Inox-Kimmie

  Mã số: Mũi Kimmie

  Giá: 7,000 VNĐ

 • Mũi khoan Bê Tông KM

  Mã số: Kimmie

  Giá: 12,000 VNĐ

 • Mũi khoan gạch men 10ly (4 me, đuôi lục giác)

  Mã số: 10mm

  Giá: 67,000 VNĐ

 • Mui khoa kiếng,gạch men(2me)

  Mã số: 2me ,đuôi trơn

  Giá: 13,000 VNĐ

 • Mũi khoan đa năng Luotuo 6ly

  Mã số: 6mm

  Giá: 14,000 VNĐ

 • Mũi khoan bê tông Unik Pro 6ly

  Mã số: 6mm

  Giá: 8,500 VNĐ

 • Mũi khoan bê tông Unik Pro 8ly

  Mã số: 10mm

  Giá: 12,000 VNĐ

 • Mũi khoan bê tông Unik Pro 10ly

  Mã số: 10mm

  Giá: 18,000 VNĐ

 • Mũi khoan bê tông Unik Pro 12ly

  Mã số: 12mm

  Giá: 26,000 VNĐ

 • Mũi khoan gạch men 12ly (4 me, đuôi lục giác)

  Mã số: 12mm

  Giá: 71,000 VNĐ

 • Mũi khoan gạch men 4ly (4 me, đuôi lục giác)

  Mã số: 4mm

  Giá: 37,000 VNĐ

 • Mũi khoan gạch men 5ly (4 me, đuôi lục giác)

  Mã số: 5mm

  Giá: 40,000 VNĐ

 • Mũi khoan gạch men 6ly (4 me, đuôi lục giác)

  Mã số: 6mm

  Giá: 46,000 VNĐ

 • Mũi khoan gạch men 8ly (4 me, đuôi lục giác)

  Mã số: 8mm

  Giá: 56,000 VNĐ

 • Mũi khoan đa năng Luotuo 8ly

  Mã số: 8mm

  Giá: 17,000 VNĐ

 • Mũi khoan đa năng Luotuo 10ly

  Mã số: 10mm

  Giá: 20,000 VNĐ

 • top