Mũi Khoan Inox-Kimmie

 • Giá bán: 7,000 vnđ
 • Mã sản phẩm: Mũi Kimmie
 • Chức năng: Khoan gỗ,sắt
 • Hãng sản xuất: Kimmie
 • STT TÊN HÀNG GIÁ
  1 Mũi khoan sắt Kimmie 2ly vàng 7,000
  2 Mũi khoan sắt Kimmie 2.2ly vàng 8,000
  3 Mũi khoan sắt Kimmie 2.5ly vàng 8,000
  4 Mũi khoan sắt Kimmie 3ly vàng 8,000
  5 Mũi khoan sắt Kimmie 3.2ly vàng 9,000
  6 Mũi khoan sắt Kimmie 3.5ly vàng 9,000
  7 Mũi khoan sắt Kimmie 4ly vàng 11,000
  8 Mũi khoan sắt Kimmie 4.2ly vàng 13,000
  9 Mũi khoan sắt Kimmie 4.5ly vàng 14,000
  10 Mũi khoan sắt Kimmie 5.2ly vàng 15,000
  11 Mũi khoan sắt Kimmie 5.5ly vàng 15,000
  12 Mũi khoan sắt Kimmie 5ly vàng 15,000
  14 Mũi khoan sắt Kimmie 6ly vàng 18,000
  15 Mũi khoan sắt Kimmie 6.5ly vàng 20,000
  16 Mũi khoan sắt Kimmie 7ly vàng 22,000
  17 Mũi khoan sắt Kimmie 7.5ly vàng 25,000
  18 Mũi khoan sắt Kimmie 8ly vàng 30,000
  19 Mũi khoan sắt Kimmie 8.5ly vàng 35,000
  20 Mũi khoan sắt Kimmie 9ly vàng 37,000
  21 Mũi khoan sắt Kimmie 9.5ly vàng 38,000
  22 Mũi khoan sắt Kimmie 10ly vàng 46,000
  23 Mũi khoan sắt Kimmie 10.5ly vàng 47,000
  24 Mũi khoan sắt Kimmie 11ly vàng 51,000
  25 Mũi khoan sắt Kimmie 12ly vàng 72,000
  26 Mũi khoan sắt Kimmie 12.5ly vàng 94,000
  27 Mũi khoan sắt Kimmie 14ly vàng 112,000
  • SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  XEM TẤT CẢ

 • Mũi Khoan Inox-USSR

  Mã số: Mũi USSR

  Giá: 6,000 VNĐ

 • Mũi khoan Bê Tông KM

  Mã số: Kimmie

  Giá: 12,000 VNĐ

 • Mũi khoan gạch men 10ly (4 me, đuôi lục giác)

  Mã số: 10mm

  Giá: 67,000 VNĐ

 • Mui khoa kiếng,gạch men(2me)

  Mã số: 2me ,đuôi trơn

  Giá: 13,000 VNĐ

 • Mũi khoan đa năng Luotuo 6ly

  Mã số: 6mm

  Giá: 14,000 VNĐ

 • Mũi khoan bê tông Unik Pro 6ly

  Mã số: 6mm

  Giá: 8,500 VNĐ

 • Mũi khoan bê tông Unik Pro 8ly

  Mã số: 10mm

  Giá: 12,000 VNĐ

 • Mũi khoan bê tông Unik Pro 10ly

  Mã số: 10mm

  Giá: 18,000 VNĐ

 • Mũi khoan bê tông Unik Pro 12ly

  Mã số: 12mm

  Giá: 26,000 VNĐ

 • Mũi khoan gạch men 12ly (4 me, đuôi lục giác)

  Mã số: 12mm

  Giá: 71,000 VNĐ

 • Mũi khoan gạch men 4ly (4 me, đuôi lục giác)

  Mã số: 4mm

  Giá: 37,000 VNĐ

 • Mũi khoan gạch men 5ly (4 me, đuôi lục giác)

  Mã số: 5mm

  Giá: 40,000 VNĐ

 • Mũi khoan gạch men 6ly (4 me, đuôi lục giác)

  Mã số: 6mm

  Giá: 46,000 VNĐ

 • Mũi khoan gạch men 8ly (4 me, đuôi lục giác)

  Mã số: 8mm

  Giá: 56,000 VNĐ

 • Mũi khoan đa năng Luotuo 8ly

  Mã số: 8mm

  Giá: 17,000 VNĐ

 • Mũi khoan đa năng Luotuo 10ly

  Mã số: 10mm

  Giá: 20,000 VNĐ

 • top