Mũi Thẳng H.1

 • Giá bán: 15,000 vnđ
 • Mã sản phẩm: H1
 • Chức năng: Phay gỗ
 • Hãng sản xuất: KING
 • STT QUY CÁCH GIÁ
  1 Mũi thẳng King (H1) 1/4x1/8 15,000
  2 Mũi thẳng King (H1) 1/4x5/32 15,000
  3 Mũi thẳng King (H1) 1/4x3/16 15,000
  4 Mũi thẳng King (H1) 1/4x1/4 15,000
  5 Mũi thẳng King (H1) 1/4x5/16 15,000
  6 Mũi thẳng King (H1) 1/4x3/8 16,000
  7 Mũi thẳng King (H1) 1/4x1/2 16,000
  8 Mũi thẳng King (H1) 1/2x1/8 15,000
  9 Mũi thẳng King (H1) 1/2x5/32 15,000
  10 Mũi thẳng King (H1) 1/2x3/16 15,000
  11 Mũi thẳng King (H1) 1/2x1/4 15,000
  12 Mũi thẳng King (H1) 1/2x5/16 15,000
  13 Mũi thẳng King (H1) 1/2x3/8 16,000
  14 Mũi thẳng King (H1) 1/2x1/2 16,000
  15 Mũi thẳng King (H1) 1/2x5/8 23,000
  16 Mũi thẳng King (H1) 1/2x3/4 30,000
  17 Mũi thẳng King (H1) 1/2x7/8 41,000
  18 Mũi thẳng King (H1) 1/2x1/2x4F 41,000
  19 Mũi thẳng King (H1) 1/2x5/8x4F 52,000
  20 Mũi thẳng King (H1) 1/2x3/4x4F 64,000
  21 Mũi thẳng King (H1) 1/2x7/8x4F 81,000
  22 Mũi thẳng King (H1) 1/2x5/16x5F 53,000
  23 Mũi thẳng King (H1) 1/2x3/8x5F 53,000
  24 Mũi thẳng King (H1) 1/2x1/2x5F 53,000
  25 Mũi thẳng King (H1) 1/2x1/2x7F 88,000
  26 Mũi thẳng King (H1) 1/2x1 45,000
  27 Mũi thẳng King (H1) 1/2x1x4F 113,000
  • SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  XEM TẤT CẢ

 • MŨI THẲNG BẠC ĐẠN H.4

  Mã số: H4

  Giá: 18,000 VNĐ

 • MŨI MANG CÁ H.5

  Mã số: H5

  Giá: 19,000 VNĐ

 • MŨI THÔNG H.7

  Mã số: H7

  Giá: 20,000 VNĐ

 • MŨI TRÒN H.9

  Mã số: H9

  Giá: 23,000 VNĐ

 • MŨI CHỈ NỔI NHỎ H.11

  Mã số: H11

  Giá: 78,000 VNĐ

 • MŨI TRÒN VO H.12

  Mã số: H12

  Giá: 56,000 VNĐ

 • MŨI CÁNH SEN H.14

  Mã số: H14

  Giá: 46,000 VNĐ

 • MŨI CHỈ NỔI LỚN H.15

  Mã số: H15

  Giá: 59,000 VNĐ

 • MŨI 3 TẦNG H.17

  Mã số: H17

  Giá: 59,000 VNĐ

 • MŨI LÀI SÂU H.18

  Mã số: H18

  Giá: 81,000 VNĐ

 • MŨI 2 TẦNG H.20

  Mã số: H20

  Giá: 59,000 VNĐ

 • MŨI THÔNG KHÔNG BẠC ĐẠN H.23

  Mã số: H23

  Giá: 25,000 VNĐ

 • MŨI DƯƠNG LIỄU H.25

  Mã số: H25

  Giá: 48,000 VNĐ

 • MŨI CHỈ NẸP CUNG ĐÌNH H.27

  Mã số: H27

  Giá: 196,000 VNĐ

 • MŨI 45 ĐỘ H.28

  Mã số: H28

  Giá: 41,000 VNĐ

 • MŨI NHỌN H.32

  Mã số: H32

  Giá: 18,000 VNĐ

 • top