MŨI THÔNG H.7

 • Giá bán: 20,000 vnđ
 • Mã sản phẩm: H7
 • Chức năng: Phay gỗ
 • Hãng sản xuất: KING
 • STT QUY CÁCH GIÁ
  1 (H7) 1/2 (1/4) x 1/4 20,000
  2 (H7) 1/2 (1/4) x 5/16 20,000
  3 (H7) 1/2 (1/4) x 3/8 21,000
  4 (H7) 1/2 (1/4) x1/2 22,000
  5 (H7) 1/2 (1/4) x 5/8 25,000
  6 (H7) 1/2 (1/4) x 3/4 31,000
  7 (H7) 1/2 (1/4) x 7/8 34,000
  8 (H7) 1/2 (1/4) x 1 36,000
  9 (H7) 1/2 x 1-1/8 43,000
  10 (H7) 1/2 x 1-1/4 53,000
  11 (H7) 1/2 x 1-3/8 66,000
  12 (H7) 1/2 x 1-5/8 84,000
  13 (H7) 1/2 x 2 111,000
  • SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  XEM TẤT CẢ

 • Mũi Thẳng H.1

  Mã số: H1

  Giá: 15,000 VNĐ

 • MŨI THẲNG BẠC ĐẠN H.4

  Mã số: H4

  Giá: 18,000 VNĐ

 • MŨI MANG CÁ H.5

  Mã số: H5

  Giá: 19,000 VNĐ

 • MŨI TRÒN H.9

  Mã số: H9

  Giá: 23,000 VNĐ

 • MŨI CHỈ NỔI NHỎ H.11

  Mã số: H11

  Giá: 78,000 VNĐ

 • MŨI TRÒN VO H.12

  Mã số: H12

  Giá: 56,000 VNĐ

 • MŨI CÁNH SEN H.14

  Mã số: H14

  Giá: 46,000 VNĐ

 • MŨI CHỈ NỔI LỚN H.15

  Mã số: H15

  Giá: 59,000 VNĐ

 • MŨI 3 TẦNG H.17

  Mã số: H17

  Giá: 59,000 VNĐ

 • MŨI LÀI SÂU H.18

  Mã số: H18

  Giá: 81,000 VNĐ

 • MŨI 2 TẦNG H.20

  Mã số: H20

  Giá: 59,000 VNĐ

 • MŨI THÔNG KHÔNG BẠC ĐẠN H.23

  Mã số: H23

  Giá: 25,000 VNĐ

 • MŨI DƯƠNG LIỄU H.25

  Mã số: H25

  Giá: 48,000 VNĐ

 • MŨI CHỈ NẸP CUNG ĐÌNH H.27

  Mã số: H27

  Giá: 196,000 VNĐ

 • MŨI 45 ĐỘ H.28

  Mã số: H28

  Giá: 41,000 VNĐ

 • MŨI NHỌN H.32

  Mã số: H32

  Giá: 18,000 VNĐ

 • top