MŨI TRÒN H.9

 • Giá bán: 23,000 vnđ
 • Mã sản phẩm: H9
 • Chức năng: Phay gỗ
 • Hãng sản xuất: KING
 • STT QUY CÁCH GIÁ
  1 Mũi thông King (H7) 1/4x1/4 23,000
  2 Mũi thông King (H7) 1/4x5/16 23,000
  3 Mũi thông King (H7) 1/4x3/8 25,000
  4 Mũi thông King (H7) 1/4x1/2 27,000
  5 Mũi thông King (H7) 1/4x5/8 30,000
  6 Mũi thông King (H7) 1/4x3/4 37,000
  7 Mũi thông King (H7) 1/4x7/8 40,000
  8 Mũi thông King (H7) 1/4x1 44,000
  9 Mũi thông King (H7) 1/2x1/4 23,000
  10 Mũi thông King (H7) 1/2x5/16 23,000
  11 Mũi thông King (H7) 1/2x3/8 25,000
  12 Mũi thông King (H7) 1/2x1/2 27,000
  13 Mũi thông King (H7) 1/2x5/8 30,000
  14 Mũi thông King (H7) 1/2x3/4 37,000
  15 Mũi thông King (H7) 1/2x7/8 40,000
  16 Mũi thông King (H7) 1/2x1 44,000
  17 Mũi thông King (H7) 1/2x1-1/8 52,000
  18 Mũi thông King (H7) 1/2x1-1/4 64,000
  19 Mũi thông King (H7) 1/2x1-3/8 79,000
  20 Mũi thông King (H7) 1/2x1-1/2 92,000
  21 Mũi thông King (H7) 1/2x1-5/8 100,000
  22 Mũi thông King (H7) 1/2x2 131,000
  23 Mũi thông King (H7) 1/2x2-1/8 152,000
  24 Mũi thông King (H7) 1/2x2-1/4 182,000
  25 Mũi thông King (H7) 1/2x2-3/8 186,000
  26 Mũi thông King (H7) 1/2x2-1/2 194,000
  27 Mũi thông King (H7) 1/2x2-5/8 222,000
  28 Mũi thông King (H7) 1/2x3 263,000
  • SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  XEM TẤT CẢ

 • Mũi Thẳng H.1

  Mã số: H1

  Giá: 15,000 VNĐ

 • MŨI THẲNG BẠC ĐẠN H.4

  Mã số: H4

  Giá: 18,000 VNĐ

 • MŨI MANG CÁ H.5

  Mã số: H5

  Giá: 19,000 VNĐ

 • MŨI THÔNG H.7

  Mã số: H7

  Giá: 20,000 VNĐ

 • MŨI CHỈ NỔI NHỎ H.11

  Mã số: H11

  Giá: 78,000 VNĐ

 • MŨI TRÒN VO H.12

  Mã số: H12

  Giá: 56,000 VNĐ

 • MŨI CÁNH SEN H.14

  Mã số: H14

  Giá: 46,000 VNĐ

 • MŨI CHỈ NỔI LỚN H.15

  Mã số: H15

  Giá: 59,000 VNĐ

 • MŨI 3 TẦNG H.17

  Mã số: H17

  Giá: 59,000 VNĐ

 • MŨI LÀI SÂU H.18

  Mã số: H18

  Giá: 81,000 VNĐ

 • MŨI 2 TẦNG H.20

  Mã số: H20

  Giá: 59,000 VNĐ

 • MŨI THÔNG KHÔNG BẠC ĐẠN H.23

  Mã số: H23

  Giá: 25,000 VNĐ

 • MŨI DƯƠNG LIỄU H.25

  Mã số: H25

  Giá: 48,000 VNĐ

 • MŨI CHỈ NẸP CUNG ĐÌNH H.27

  Mã số: H27

  Giá: 196,000 VNĐ

 • MŨI 45 ĐỘ H.28

  Mã số: H28

  Giá: 41,000 VNĐ

 • MŨI NHỌN H.32

  Mã số: H32

  Giá: 18,000 VNĐ

 • top