MŨI THÔNG KHÔNG BẠC ĐẠN H.23

 • Giá bán: 25,000 vnđ
 • Mã sản phẩm: H23
 • Chức năng: Phay gỗ
 • Hãng sản xuất: KING
 • STT QUY CÁCH GIÁ
  1 Mũi thông không đạn King (H23) 1/2x3/8 25.000
  2 Mũi thông không đạn King (H23) 1/2x1/2 25.000
  3 Mũi thông không đạn King (H23) 1/2x5/8 33.000
  4 Mũi thông không đạn King (H23) 1/2x3/4 45.000
  5 Mũi thông không đạn King (H23) 1/2x7/8 55.000
  6 Mũi thông không đạn King (H23) 1/2x1 59.000
  7 Mũi thông không đạn King (H23) 1/2x1-1/8 64.000
  8 Mũi thông không đạn King (H23) 1/2x1-1/4 67.000
  9 Mũi thông không đạn King (H23) 1/2x1-3/8 71.000
  10 Mũi thông không đạn King (H23) 1/2x1-1/2 78.000
  • SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  XEM TẤT CẢ

 • Mũi Thẳng H.1

  Mã số: H1

  Giá: 15,000 VNĐ

 • MŨI THẲNG BẠC ĐẠN H.4

  Mã số: H4

  Giá: 18,000 VNĐ

 • MŨI MANG CÁ H.5

  Mã số: H5

  Giá: 19,000 VNĐ

 • MŨI THÔNG H.7

  Mã số: H7

  Giá: 20,000 VNĐ

 • MŨI TRÒN H.9

  Mã số: H9

  Giá: 23,000 VNĐ

 • MŨI CHỈ NỔI NHỎ H.11

  Mã số: H11

  Giá: 78,000 VNĐ

 • MŨI TRÒN VO H.12

  Mã số: H12

  Giá: 56,000 VNĐ

 • MŨI CÁNH SEN H.14

  Mã số: H14

  Giá: 46,000 VNĐ

 • MŨI CHỈ NỔI LỚN H.15

  Mã số: H15

  Giá: 59,000 VNĐ

 • MŨI 3 TẦNG H.17

  Mã số: H17

  Giá: 59,000 VNĐ

 • MŨI LÀI SÂU H.18

  Mã số: H18

  Giá: 81,000 VNĐ

 • MŨI 2 TẦNG H.20

  Mã số: H20

  Giá: 59,000 VNĐ

 • MŨI DƯƠNG LIỄU H.25

  Mã số: H25

  Giá: 48,000 VNĐ

 • MŨI CHỈ NẸP CUNG ĐÌNH H.27

  Mã số: H27

  Giá: 196,000 VNĐ

 • MŨI 45 ĐỘ H.28

  Mã số: H28

  Giá: 41,000 VNĐ

 • MŨI NHỌN H.32

  Mã số: H32

  Giá: 18,000 VNĐ

 • top