MŨI THẲNG RẢNH H.34

 • Giá bán: 52,000 vnđ
 • Mã sản phẩm: H34
 • Chức năng: Phay gỗ
 • Hãng sản xuất: KING
 • STT QUY CÁCH GIÁ
  1 (H34) 1/2x5/8 52,000
  2 (H34) 1/2x3/4 56,000
  3 (H34) 1/2x7/8 63,000
  4 (H34) 1/2x1 69,000
  5 (H34) 1/2x1-1/8 83,000
  6 (H34) 1/2x1-1/4 106,000
  7 (H34) 1/2x1-3/8 122,000
  8 (H34) 1/2x1-1/2 154,000
  9 (H34) 1/2x1-5/8 172,000
  10 (H34) 1/2x1-3/4 192,000
  • SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  XEM TẤT CẢ

 • Mũi Thẳng H.1

  Mã số: H1

  Giá: 14,000 VNĐ

 • MŨI THẲNG BẠC ĐẠN H.4

  Mã số: H4

  Giá: 18,000 VNĐ

 • MŨI MANG CÁ H.5

  Mã số: H5

  Giá: 25,000 VNĐ

 • MŨI THÔNG H.7

  Mã số: H7

  Giá: 20,000 VNĐ

 • MŨI TRÒN H.9

  Mã số: H9

  Giá: 13,000 VNĐ

 • MŨI CHỈ NỔI NHỎ H.11

  Mã số: H11

  Giá: 73,000 VNĐ

 • MŨI TRÒN VO H.12

  Mã số: H12

  Giá: 48,000 VNĐ

 • MŨI CÁNH SEN H.14

  Mã số: H14

  Giá: 43,000 VNĐ

 • MŨI CHỈ NỔI LỚN H.15

  Mã số: H15

  Giá: 56,000 VNĐ

 • MŨI 3 TẦNG H.17

  Mã số: H17

  Giá: 56,000 VNĐ

 • MŨI LÀI SÂU H.18

  Mã số: H18

  Giá: 76,000 VNĐ

 • MŨI 2 TẦNG H.20

  Mã số: H20

  Giá: 56,000 VNĐ

 • MŨI THÔNG KHÔNG BẠC ĐẠN H.23

  Mã số: H23

  Giá: 21,000 VNĐ

 • MŨI DƯƠNG LIỄU H.25

  Mã số: H25

  Giá: 45,000 VNĐ

 • MŨI CHỈ NẸP CUNG ĐÌNH H.27

  Mã số: H27

  Giá: 185,000 VNĐ

 • MŨI 45 ĐỘ H.28

  Mã số: H28

  Giá: 39,000 VNĐ

 • top