MŨI MÓC RẢNH H.35

 • Giá bán: 34,000 vnđ
 • Mã sản phẩm: H35
 • Chức năng: Phay gỗ
 • Hãng sản xuất: KING
 • STT QUY CÁCH  GIÁ
  1 Mũi móc rảnh King (H35) 1/2x2.5ly 34,000
  2 Mũi móc rảnh King (H35) 1/2x1/8 34,000
  3 Mũi móc rảnh King (H35) 1/2x5/32 34,000
  4 Mũi móc rảnh King (H35) 1/2x3/16 34,000
  5 Mũi móc rảnh King (H35) 1/2x1/4 34,000
  6 Mũi móc rảnh King (H35) 1/2x5/16 34,000
  7 Mũi móc rảnh King (H35) 1/2x3/8 38,000
  8 Mũi móc rảnh King (H35) 1/2x1/2 38,000
  9 Mũi móc rảnh King (H35) 1/2x5/8 38,000
  • SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  XEM TẤT CẢ

 • Mũi Thẳng H.1

  Mã số: H1

  Giá: 14,000 VNĐ

 • MŨI THẲNG BẠC ĐẠN H.4

  Mã số: H4

  Giá: 18,000 VNĐ

 • MŨI MANG CÁ H.5

  Mã số: H5

  Giá: 25,000 VNĐ

 • MŨI THÔNG H.7

  Mã số: H7

  Giá: 20,000 VNĐ

 • MŨI TRÒN H.9

  Mã số: H9

  Giá: 13,000 VNĐ

 • MŨI CHỈ NỔI NHỎ H.11

  Mã số: H11

  Giá: 73,000 VNĐ

 • MŨI TRÒN VO H.12

  Mã số: H12

  Giá: 48,000 VNĐ

 • MŨI CÁNH SEN H.14

  Mã số: H14

  Giá: 43,000 VNĐ

 • MŨI CHỈ NỔI LỚN H.15

  Mã số: H15

  Giá: 56,000 VNĐ

 • MŨI 3 TẦNG H.17

  Mã số: H17

  Giá: 56,000 VNĐ

 • MŨI LÀI SÂU H.18

  Mã số: H18

  Giá: 76,000 VNĐ

 • MŨI 2 TẦNG H.20

  Mã số: H20

  Giá: 56,000 VNĐ

 • MŨI THÔNG KHÔNG BẠC ĐẠN H.23

  Mã số: H23

  Giá: 21,000 VNĐ

 • MŨI DƯƠNG LIỄU H.25

  Mã số: H25

  Giá: 45,000 VNĐ

 • MŨI CHỈ NẸP CUNG ĐÌNH H.27

  Mã số: H27

  Giá: 185,000 VNĐ

 • MŨI 45 ĐỘ H.28

  Mã số: H28

  Giá: 39,000 VNĐ

 • Banner quảng cáo

  top