Mũi đánh cửa tủ áo LV.03

 • Giá bán: 108,000 vnđ
 • Mã sản phẩm: LV.03
 • Chức năng: Phay gỗ
 • Hãng sản xuất: KING
 • STT QUY CÁCH  GIÁ
  1 Mũi đánh cửa tủ áo King LV01 1/2x1 108.000
  2 Mũi đánh cửa tủ áo King LV01 1/2x1-5/32 115.000
  3 Mũi đánh cửa tủ áo King LV01 1/2x1-5/16 125.000
  • SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  XEM TẤT CẢ

 • Mũi Thẳng H.1

  Mã số: H1

  Giá: 14,000 VNĐ

 • MŨI THẲNG BẠC ĐẠN H.4

  Mã số: H4

  Giá: 18,000 VNĐ

 • MŨI MANG CÁ H.5

  Mã số: H5

  Giá: 25,000 VNĐ

 • MŨI THÔNG H.7

  Mã số: H7

  Giá: 20,000 VNĐ

 • MŨI TRÒN H.9

  Mã số: H9

  Giá: 13,000 VNĐ

 • MŨI CHỈ NỔI NHỎ H.11

  Mã số: H11

  Giá: 73,000 VNĐ

 • MŨI TRÒN VO H.12

  Mã số: H12

  Giá: 48,000 VNĐ

 • MŨI CÁNH SEN H.14

  Mã số: H14

  Giá: 43,000 VNĐ

 • MŨI CHỈ NỔI LỚN H.15

  Mã số: H15

  Giá: 56,000 VNĐ

 • MŨI 3 TẦNG H.17

  Mã số: H17

  Giá: 56,000 VNĐ

 • MŨI LÀI SÂU H.18

  Mã số: H18

  Giá: 76,000 VNĐ

 • MŨI 2 TẦNG H.20

  Mã số: H20

  Giá: 56,000 VNĐ

 • MŨI THÔNG KHÔNG BẠC ĐẠN H.23

  Mã số: H23

  Giá: 21,000 VNĐ

 • MŨI DƯƠNG LIỄU H.25

  Mã số: H25

  Giá: 45,000 VNĐ

 • MŨI CHỈ NẸP CUNG ĐÌNH H.27

  Mã số: H27

  Giá: 185,000 VNĐ

 • MŨI 45 ĐỘ H.28

  Mã số: H28

  Giá: 39,000 VNĐ

 • top