Sản phẩm
 • Trang chủ / Sản phẩm
 • Súng phun gai TQ B002 (lớn)

  Mã số: B002

  Giá: 400,000 VNĐ

 • Súng phun sơn Kimmie H887P 1.5G

  Mã số: H887P

  Giá: 510,000 VNĐ

 • Máy bơm màng BinLi QDP15

  Mã số: QDP15

  Giá: 7,820,000 VNĐ

 • Máy bơm màng BinLi QDP10

  Mã số: QDP10

  Giá: 4,250,000 VNĐ

 • Súng phun sơn Kimmie W101 1.5G

  Mã số: W101

  Giá: 980,000 VNĐ

 • Súng phun sơn Kimmie W101 1.3G

  Mã số: W101

  Giá: 910,000 VNĐ

 • Súng phun sơn Kimmie R71 1.5G

  Mã số: R71

  Giá: 980,000 VNĐ

 • Súng phun sơn Kimmie R71 1.3G

  Mã số: R71

  Giá: 980,000 VNĐ

 • Dĩa mài xoàn 100 (vàng) rẻ

  Mã số: 100mm

  Giá: 38,000 VNĐ

 • Dĩa mài xoàn 100 (trắng) rẻ

  Mã số: 100mm

  Giá: 38,000 VNĐ

 • Chén mài xoàn Ossel 100 AK205 (đa năng, vàng)

  Mã số: AK205

  Giá: 100,000 VNĐ

 • Dĩa mài xoàn Ossel 100 AK201 (đa năng, vàng)

  Mã số: AK201

  Giá: 85,000 VNĐ

 • Dĩa mài xoàn Ossel 100 AK204 (đa năng, trắng)

  Mã số: AK204

  Giá: 89,000 VNĐ

 • Dĩa mài hợp kim mỏng Kimmie 150x32x10x2 nâu

  Mã số: 150mm

  Giá: 413,000 VNĐ

 • Dĩa mài hợp kim mỏng Kimmie 150x32x10x2 nâu

  Mã số: 150mm

  Giá: 413,000 VNĐ

 • Dĩa mài hợp kim mỏng Kimmie 150x32x10x2 nâu

  Mã số: 150mm

  Giá: 413,000 VNĐ

 • Dĩa mài hợp kim mỏng Kimmie 150x32x10x1,5 nâu

  Mã số: 150mm

  Giá: 413,000 VNĐ

 • Dĩa mài hợp kim mỏng Kimmie 150x16x6x2 nâu

  Mã số: 150mm

  Giá: 390,000 VNĐ

 • Dĩa mài hợp kim mỏng Kimmie 150x16x6x1.5 nâu

  Mã số: 150mm

  Giá: 390,000 VNĐ

 • Dĩa mài hợp kim mỏng Kimmie 150x16x10x2 nâu

  Mã số: 150mm

  Giá: 413,000 VNĐ

 • Dĩa mài hợp kim mỏng Kimmie 150x16x10x1,5 nâu

  Mã số: 150mm

  Giá: 413,000 VNĐ

 • Dĩa mài hợp kim mỏng Kimmie 125x32x10x1,5 nâu

  Mã số: 125mm

  Giá: 325,000 VNĐ

 • Máy tời Kimmie 400/800kg (chậm tua, cam)

  Mã số: 400/800

  Giá: 4,300,000 VNĐ

 • Máy tời Kimmie 200/400kg (nhanh tua, xanh lá)

  Mã số: 200/400

  Giá: 4,300,000 VNĐ

 • top