Sản phẩm
 • Trang chủ / Sản phẩm
 • Cảo chữ "F" Gihu 120x2000

  Mã số: 2000mm

  Giá: 312,000 VNĐ

 • Cảo chữ "F" Gihu 120x1500

  Mã số: 1500mm

  Giá: 260,000 VNĐ

 • Cảo chữ "F" Gihu 120x1200

  Mã số: 1200mm

  Giá: 236,000 VNĐ

 • Cảo chữ "F" Gihu 120x1000

  Mã số: 1000mm

  Giá: 200,000 VNĐ

 • Cảo chữ "F" Gihu 120x800

  Mã số: 800mm

  Giá: 195,000 VNĐ

 • Cảo chữ "F" Gihu 120x600

  Mã số: 600mm

  Giá: 170,000 VNĐ

 • Cảo chữ "F" Gihu 120x400

  Mã số: 400mm

  Giá: 148,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức 700 vàng AT

  Mã số: 700mm

  Giá: 1,150,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức 600 vàng AT

  Mã số: 600mm

  Giá: 565,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức 500 vàng AT

  Mã số: 500mm

  Giá: 530,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức 400 vàng AT

  Mã số: 400mm

  Giá: 450,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức 300 vàng AT

  Mã số: 300mm

  Giá: 330,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức 200 vàng AT

  Mã số: 200mm

  Giá: 236,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức 700 xanh tốt

  Mã số: 700mm

  Giá: 990,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức 600 xanh tốt

  Mã số: 600mm

  Giá: 410,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức 500 xanh tốt

  Mã số: 500mm

  Giá: 355,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức 400 xanh tốt

  Mã số: 400mm

  Giá: 295,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức 300x25 xanh tốt

  Mã số: 300mm

  Giá: 175,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức 200 xanh tốt

  Mã số: 200mm

  Giá: 150,000 VNĐ

 • Lưỡi bào 2 mặt TKG 610x38x6 tốt

  Mã số: 600mm

  Giá: 1,350,000 VNĐ

 • Lưỡi bào 2 mặt TKG 610x38x6 (Loại 1)

  Mã số: 600mm

  Giá: 1,530,000 VNĐ

 • Lưỡi bào lá lúa Liên xô (vĩ đỏ)

  Mã số: Lá lúa

  Giá: 35,000 VNĐ

 • Lưỡi bào lá lúa hợp kim (TCT, vĩ vàng xanh)

  Mã số: Lá lúa

  Giá: 106,000 VNĐ

 • Lưỡi bào hợp kim Kimmie 90 (TCT)

  Mã số: 90mm

  Giá: 218,000 VNĐ

 • top