Sản phẩm
 • Trang chủ / Sản phẩm
 • Lưỡi bào hợp kim Kimmie HTC 82 (rảnh, TCT)

  Mã số: 82mm

  Giá: 95,000 VNĐ

 • Lưỡi bào hợp kim Kimmie MKT 82 (ốc, TCT)

  Mã số: 82mm

  Giá: 95,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Kimmie HTC 82 (rảnh)

  Mã số: 82mm

  Giá: 59,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Kimmie MKT 82 (ốc)

  Mã số: 82mm

  Giá: 59,000 VNĐ

 • Lưỡi bào MKT 82 xịn

  Mã số: 82mm

  Giá: 125,000 VNĐ

 • Lưỡi bào MKT 82 tốt (rảnh, sử dụng cho HTC)

  Mã số: 82mm

  Giá: 53,000 VNĐ

 • Lưỡi bào MKT 82 tốt (ốc, sử dụng cho MKT)

  Mã số: 82mm

  Giá: 53,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Sọc MKT 82 (ốc)

  Mã số: 82mm

  Giá: 35,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Iwata HTC 82 (rảnh)

  Mã số: 82mm

  Giá: 40,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức 600 đỏ hợp kim xịn

  Mã số: 600mm

  Giá: 885,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức 500 đỏ hợp kim xịn

  Mã số: 600mm

  Giá: 708,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức 400 đỏ hợp kim xịn

  Mã số: 400mm

  Giá: 610,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức 300 đỏ hợp kim xịn

  Mã số: 300mm

  Giá: 520,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Kiti 230 khô

  Mã số: 230mm

  Giá: 170,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Kiti 230 ướt

  Mã số: 230mm

  Giá: 170,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Kiti 180 khô

  Mã số: 180mm

  Giá: 160,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Hilti 230 khía

  Mã số: 230mm

  Giá: 170,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Hilti 180 khía

  Mã số: 180mm

  Giá: 160,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Makita 100 khô AT

  Mã số: 100mm

  Giá: 59,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Makita 100 ướt AT

  Mã số: 100mm

  Giá: 59,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Crossman 100 khía (xanh)

  Mã số: 100mm

  Giá: 42,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Cá 300 ướt đỏ loại 1

  Mã số: 300mm

  Giá: 520,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Cá 400 khô Loại 1

  Mã số: 400mm

  Giá: 1,450,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Cá 350 khô Loại 1

  Mã số: 350mm

  Giá: 920,000 VNĐ

 • top