Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Gia Huy
Công ty TNHH TM XNK Gia Huy thành lập vào năm 2004, là một đơn vị chuyên cung ứng các loại máy móc, vật tư cho ngành chế biến gỗ và xây dựng. Với mong muốn trở thành đơn vị cung ứng hàng đầu, chúng tôi biết rằng còn phải trải qua một quá trình phát triển nữa để có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng. Vì...
XEM THÊM
  Lưỡi Cưa Lọng, Cưa Kiếm

XEM TẤT CẢ

 • Lưỡi cưa kiếm KIMMIE

  Mã số: S1122EF

  Giá: 170,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa kiếm KIMMIE

  Mã số: S1122HF

  Giá: 170,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa kiếm KIMMIE

  Mã số: S1111K

  Giá: 94,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa lọng KIMMIE

  Mã số: T-SET08

  Giá: 145,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa lọng KIMMIE (HCS)

  Mã số: T301CD

  Giá: 66,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa lọng KIMMIE (HCS)

  Mã số: T344D

  Giá: 60,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa lọng sắt KIMMIE (HSS)

  Mã số: T118A

  Giá: 50,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa lọng KIMMIE (HCS)

  Mã số: T144D

  Giá: 40,000 VNĐ

  • Lưỡi cưa mâm,cưa đá

  XEM TẤT CẢ

 • Lưỡi cưa mâm không HK

  Mã số: Cưa mâm nhọn TQ

  Giá: Liên hệ

 • Lưỡi cưa đá Kimmie

  Mã số: Kimmie

  Giá: 46,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa mâm không HK

  Mã số: Cưa Mâm (Tiệp)

  Giá: 240,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá NTT

  Mã số: NTT

  Giá: Liên hệ

 • Lưỡi cưa đá Liên Xô

  Mã số: LienXo

  Giá: Liên hệ

 • Lưỡi cưa đá Unik

  Mã số: Unik

  Giá: 44,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá Tope

  Mã số: Tope

  Giá: Liên hệ

 • Lưỡi cưa đá Con Voi

  Mã số: Convoi

  Giá: Liên hệ

  • Lưỡi cưa hợp kim

  XEM TẤT CẢ

 • Lưỡi cắt kim loại KIMMIE

  Mã số: KIMMIE

  Giá: 380,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa hợp kim GiHu

  Mã số: GiHu

  Giá: 50,000 VNĐ

 • LƯỠI CƯA UNIK-PRO

  Mã số:

  Giá: 75,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa Unik

  Mã số: Unik

  Giá: 45,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa Covina

  Mã số: Covina

  Giá: 45,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa Stihl

  Mã số: Stihl

  Giá: 100,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa Pilana (Tiệp)

  Mã số: Pilana

  Giá: 550,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa Kimmie

  Mã số: Kimmie

  Giá: 105,000 VNĐ

  • Sản phẩm mới

  XEM TẤT CẢ

 • Máy rửa xe KIMMIE

  Mã số: KM08A

  Giá: 1,890,000 VNĐ

 • Máy đánh ổ khóa cửa gỗ

  Mã số: GH-4200

  Giá: Liên hệ

 • Lưỡi cưa đá UNIK

  Mã số: UNIK - ĐỎ

  Giá: 44,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá COVINA

  Mã số: COVINA

  Giá: 935,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá KING

  Mã số: KING

  Giá: 750,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá UNIK PRO

  Mã số: UNIK PRO-XANH

  Giá: 1,050,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa đá UNIK PRO

  Mã số: UNIK-PRO-VÀNG

  Giá: 1,070,000 VNĐ

  • Lưỡi cưa sắt, Inox ,đá cắt sắt.

  XEM TẤT CẢ

 • Đá cắ sắt KIMMIE

  Mã số:

  Giá: 65,000 VNĐ

 • Đá cắ sắt KIMMIE

  Mã số:

  Giá: 32,000 VNĐ

 • Đá cắ sắt KIMMIE

  Mã số:

  Giá: 4,500 VNĐ

 • Lưỡi cắt sắt JuLin

  Mã số:

  Giá: 805,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa sắt APOLLO

  Mã số:

  Giá: 805,000 VNĐ

 • Lưỡi cưa inox Kimmie

  Mã số: Kimmie

  Giá: 1,240,000 VNĐ

  • Lưỡi bào máy

  XEM TẤT CẢ

 • Lưỡi bào Hợp Kim

  Mã số: 300-400-500-600

  Giá: 480,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Hitachi 80

  Mã số: Hitachi 80

  Giá: 95,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Iwata 90

  Mã số: IWATA 90

  Giá: 45,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Iwata 80

  Mã số: IWATA 80

  Giá: 40,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Gihu

  Mã số: MKT 80 (ốc)

  Giá: 28,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Gihu

  Mã số: HTC 80 (rãnh)

  Giá: 28,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Kimmie

  Mã số: Kimmie 80

  Giá: 55,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Kimmie

  Mã số: Kimmie 90

  Giá: 66,000 VNĐ

  • Mũi Phay

  XEM TẤT CẢ

 • MŨI CHỈ NẸP BÌNH HOA H.48

  Mã số: H48

  Giá: 134,000 VNĐ

 • MŨI NHỌN CONG H.43

  Mã số: H43

  Giá: 25,000 VNĐ

 • MŨI MÓC RẢNH H.35

  Mã số: H35

  Giá: 29,000 VNĐ

 • MŨI THẲNG RẢNH H.34

  Mã số: H34

  Giá: 45,000 VNĐ

 • MŨI ĐÁNH LỖ TRÒN H.33

  Mã số: H33

  Giá: 45,000 VNĐ

 • MŨI NHỌN H.32

  Mã số: H32

  Giá: Liên hệ

 • MŨI 45 ĐỘ H.28

  Mã số: H28

  Giá: 35,000 VNĐ

 • MŨI CHỈ NẸP CUNG ĐÌNH H.27

  Mã số: H27

  Giá: 165,000 VNĐ

  • DAO TUPIE, PANO

  XEM TẤT CẢ

 • Dao đánh cột 90

  Mã số: Dao cột 90

  Giá: 1,380,000 VNĐ

 • Dao tupie cửa đi GÙ VÁT

  Mã số: Tubi cửa đi Gù VÁT

  Giá: 1,050,000 VNĐ

 • DAO TUPIE CỬA ĐI GÙ SEN (2 CON)

  Mã số: TUBI CỬA ĐI GÙ SEN

  Giá: 1,050,000 VNĐ

 • DAO TUPIE CỬA ĐI GÙ R8(2 CON)

  Mã số: TUPIE CỬA ĐI GÙ R8

  Giá: 990,000 VNĐ

 • DAO TUPIE CỬA ĐI GÙ R7 (2 CON)

  Mã số: TUPIE CỬA ĐI GÙ R7

  Giá: 935,000 VNĐ

 • DAO TUPIE CỬA ĐI VÁT (5 CON)

  Mã số: TUPIE CỬA ĐI VÁT

  Giá: 2,750,000 VNĐ

 • DAO TUPIE CỬA ĐI SEN (5 CON)

  Mã số: Tupie cửa đi SEN

  Giá: 2,750,000 VNĐ

 • Dao nóc tủ ( 4F,Lõm.Lồi)

  Mã số: Lõm,Lồi 04- 4F

  Giá: 1,050,000 VNĐ

  • Cảo Kẹp Gỗ

  XEM TẤT CẢ

 • Ê TÔ CHỮ F

  Mã số: Màu xanh

  Giá: 520,000 VNĐ

 • Ê TÔ CHỮ F

  Mã số: Màu đen

  Giá: 275,000 VNĐ

 • Đầu kẹp tubi GH-220 WH

  Mã số: Đầu kẹp

  Giá: 17,000 VNĐ

 • Kẹp gỗ GH-21382

  Mã số: GH-21382

  Giá: 67,000 VNĐ

 • Kẹp gỗ GH-13009

  Mã số: GH-13009

  Giá: 58,000 VNĐ

 • Kẹp gỗ GH-12135

  Mã số: GH-12135

  Giá: 84,000 VNĐ

 • Kẹp gỗ GH-101-A

  Mã số: GH-101-A

  Giá: 33,000 VNĐ

 • Cảo chữ C

  Mã số: C 03 ( VÀNG )

  Giá: 40,000 VNĐ

  • Vật tư ngành gỗ

  XEM TẤT CẢ

 • Nhám vòng

  Mã số: C14

  Giá: Liên hệ

 • Nhám xếp

  Mã số: C13

  Giá: Liên hệ

 • Giấy nhám dĩa

  Mã số: C12

  Giá: Liên hệ

 • Khoét vòng

  Mã số: C11

  Giá: Liên hệ

 • Khoét tăng đơ

  Mã số: C10

  Giá: Liên hệ

 • Khoét solex

  Mã số: C09

  Giá: Liên hệ

 • Máy mài 2 đầu

  Mã số: KM_125/150/200

  Giá: Liên hệ

 • Kẹp gỗ

  Mã số: C02

  Giá: Liên hệ

  • Dụng cụ đồ hơi,Máy nén

  XEM TẤT CẢ

 • Dụng cụ bắn đinh TOK

  Mã số: TOK-U1022

  Giá: 240,000 VNĐ

 • Dụng cụ bắn đinh TOK

  Mã số: TOK-U1013

  Giá: 240,000 VNĐ

 • Dụng cụ bắn đinh bêtông TOK

  Mã số: TOK-ST64

  Giá: 940,000 VNĐ

 • Dụng cụ bắn đinh TOK

  Mã số: TOK-F50 (loại 1)

  Giá: 440,000 VNĐ

 • Dụng cụ bắn đinh TOK

  Mã số: TOK-F30

  Giá: 240,000 VNĐ

 • Dụng cụ bắn đinh TOK

  Mã số: TOK-P625

  Giá: 310,000 VNĐ

 • Dụng cụ chà nhám Prima

  Mã số: Prima

  Giá: 610,000 VNĐ

 • Dụng cụ bắt vít KIMMIE

  Mã số: K-4.5H

  Giá: 330,000 VNĐ

  • Máy chế biến gỗ

  XEM TẤT CẢ

 • Máy đánh tubi

  Mã số:

  Giá: 15,400,000 VNĐ

 • Máy dán cạnh

  Mã số: MF09

  Giá: 16,200,000 VNĐ

 • Máy bào liên hợp (4 chức năng)

  Mã số: MQ393

  Giá: 16,400,000 VNĐ

 • Máy bào liên hợp

  Mã số:

  Giá: 8,430,000 VNĐ

 • Máy cưa lọng

  Mã số: JFS-016

  Giá: 2,200,000 VNĐ

 • Máy cưa lọng

  Mã số: BS-08

  Giá: 2,750,000 VNĐ

 • Máy cưa lọng

  Mã số: JFB-10

  Giá: Liên hệ

 • Máy cưa bàn

  Mã số: TS12Q-305mm

  Giá: 5,340,000 VNĐ

  • Máy Khoan Ống,Khoan Từ

  XEM TẤT CẢ

 • Mũi khoan đá KIMMIE

  Mã số:

  Giá: 32,000 VNĐ

 • Đầu chuyển khoan (máy rút lõi betong)

  Mã số: Răng nhỏ dài, lớn ngắn

  Giá: 220,000 VNĐ

 • Mũi khoan ống (tháo rời)

  Mã số: KMTR

  Giá: 530,000 VNĐ

 • Mũi khoan ống

  Mã số: Mũi liền (xanh)

  Giá: 430,000 VNĐ

 • Máy khoan từ SCY68HD

  Mã số: SCY68HD

  Giá: 17,160,000 VNĐ

 • Máy khoan từ SCY32HD

  Mã số: SCY32HD

  Giá: 11,000,000 VNĐ

 • Máy rút lõi bê tông SCY3050

  Mã số: SCY3050

  Giá: 11,550,000 VNĐ

 • Máy rút lõi bê tông SCY2550

  Mã số: SCY2550

  Giá: 10,450,000 VNĐ

  • Máy cắt sắt

  XEM TẤT CẢ

 • Máy cắt sắt KING

  Mã số: KG-1212

  Giá: 1,530,000 VNĐ

 • Máy cắt sắt KING

  Mã số: KG-1409

  Giá: 1,240,000 VNĐ

 • Máy Cắt Sắt KM

  Mã số: KM-355A

  Giá: 2,110,000 VNĐ

 • Máy cắt sắt Việt Nam

  Mã số: 350

  Giá: 3,030,000 VNĐ

 • Máy cắt sắt Kimmie

  Mã số: 3552

  Giá: 1,470,000 VNĐ

 • Máy cắt sắt Kimmie

  Mã số: 3554

  Giá: 1,890,000 VNĐ

 • Máy cắt sắt Kimmie

  Mã số: 3556

  Giá: 2,180,000 VNĐ

 • Máy cắt sắt Gihu

  Mã số: 355-15

  Giá: 950,000 VNĐ

  • Máy tời

  XEM TẤT CẢ

 • Máy tời treo ERY-E1000 (500/1000)

  Mã số: ERY-E1000

  Giá: 4,240,000 VNĐ

 • Máy tời điện

  Mã số: 400/800 (chậm tua)

  Giá: 3,910,000 VNĐ

 • Máy tời điện

  Mã số: 200/400 (nhanh tua)

  Giá: 3,910,000 VNĐ

 • Máy tời đất (Có rờ le)

  Mã số: 300/600 (Chậm tua)

  Giá: 5,500,000 VNĐ

 • Máy tời đất (Có rờ le)

  Mã số: 150/300 (nhanh tua)

  Giá: 4,150,000 VNĐ

 • Máy tời treo

  Mã số: KGH-1000

  Giá: 4,240,000 VNĐ

 • Máy tời treo

  Mã số: KGH-800

  Giá: 3,300,000 VNĐ

 • Máy tời treo

  Mã số: KGH-600

  Giá: 2,810,000 VNĐ

  • Máy cắt nhôm

  XEM TẤT CẢ

 • Máy cắt nhôm trượt KIMMIE

  Mã số: KM-1018

  Giá: 3,980,000 VNĐ

 • Máy cắt nhôm KING (nghiêng)

  Mã số: KG255-03

  Giá: 1,750,000 VNĐ

 • Máy cắt nhôm KING

  Mã số: KG255-04

  Giá: 1,510,000 VNĐ

 • Máy cắt nhôm Kimmie

  Mã số: 925528G

  Giá: 4,290,000 VNĐ

 • Máy cắt nhôm Kimmie

  Mã số: 925522

  Giá: 2,860,000 VNĐ

 • Máy cắt nhôm Kimmie

  Mã số: 925516

  Giá: 4,730,000 VNĐ

 • Máy cắt nhôm Kimmie

  Mã số: 930510

  Giá: 4,240,000 VNĐ

 • Máy cắt nhôm Kimmie

  Mã số: 93056G

  Giá: Liên hệ

  • Dụng cụ cầm tay KIMMIE

  XEM TẤT CẢ

 • MÁY HÀN ỐNG NƯỚC

  Mã số: KM63-5

  Giá: 760,000 VNĐ

 • MÁY HÀN ỐNG NƯỚC

  Mã số: KM32-5

  Giá: 530,000 VNĐ

 • Phụ kiện

  Mã số: KNIFE FOR- KM50

  Giá: 145,000 VNĐ

 • Phụ kiện

  Mã số: Dây mài

  Giá: 140,000 VNĐ

 • Phụ kiện

  Mã số: KMA188

  Giá: 260,000 VNĐ

 • Máy thổi nóng

  Mã số: KM016

  Giá: 755,000 VNĐ

 • Máy thổi nóng

  Mã số: KM013

  Giá: 535,000 VNĐ

 • MÁY ĐỤC MỸ NGHỆ

  Mã số: KM50

  Giá: 680,000 VNĐ

  • Dụng cụ cầm tay GIHU

  XEM TẤT CẢ

 • Kềm Hàn GH

  Mã số: SE-400A

  Giá: 44,000 VNĐ

 • Kềm Hàn GH

  Mã số: GH-400A

  Giá: 44,000 VNĐ

 • Máy đục 17ly

  Mã số: GH-17A

  Giá: 1,850,000 VNĐ

 • Máy mài 1T

  Mã số: GH-100A

  Giá: 480,000 VNĐ

 • Máy phay 2 tay

  Mã số: GH12C

  Giá: 1,080,000 VNĐ

 • Máy phay 1 tay

  Mã số: GH12B

  Giá: 1,080,000 VNĐ

 • Máy phay 2 tay

  Mã số: GH12A

  Giá: 990,000 VNĐ

 • Máy phay 1 tay nhỏ

  Mã số: GH06A

  Giá: 650,000 VNĐ

  • Dụng cụ cầm tay KING

  XEM TẤT CẢ

 • SÚNG SƠN BẰNG ĐIỆN

  Mã số: KG-2012

  Giá: 600,000 VNĐ

 • SÚNG SƠN BẰNG ĐIỆN

  Mã số: KG-1288

  Giá: 550,000 VNĐ

 • MÁY HÀN ỐNG NƯỚC

  Mã số: KG110-2

  Giá: 800,000 VNĐ

 • MÁY HÀN ỐNG NƯỚC

  Mã số: KG63-1

  Giá: 350,000 VNĐ

 • MÁY HÀN ỐNG NƯỚC

  Mã số: KG32-1

  Giá: 310,000 VNĐ

 • Máy chà tường Pana

  Mã số: PN-1501D

  Giá: 1,020,000 VNĐ

 • Máy chà tường Pana

  Mã số: PN-1501(không đèn)

  Giá: 850,000 VNĐ

 • Máy chà tường KING

  Mã số: KG-1603 (tay dài)

  Giá: 1,980,000 VNĐ

  • Dụng cụ cầm tay MAKITA

  XEM TẤT CẢ

 • Máy khoan búa 40mm-1100w

  Mã số: HR4030C

  Giá: 10,700,000 VNĐ

 • Máy phá đục 17mm

  Mã số: HM0810T

  Giá: 7,310,000 VNĐ

 • Máy đục phá 17mm

  Mã số: HM0810A

  Giá: 5,060,000 VNĐ

 • Máy vặn ốc, mở bulông 25.4mm-1200w

  Mã số: TW1000

  Giá: 15,380,000 VNĐ

 • Máy vặn ốc, mở bulông 12.7mm - 470w

  Mã số: 6905H

  Giá: 6,220,000 VNĐ

 • Máy vặn ốc, mở bulông 12.7mm - 380w

  Mã số: TWO200

  Giá: 5,100,000 VNĐ

 • Máy phay gỗ 12mm - 1600w

  Mã số: 3612BR

  Giá: 6,790,000 VNĐ

 • Máy phay gỗ12mm-1500w

  Mã số: 3600H

  Giá: 6,790,000 VNĐ

  • Dụng cụ cầm tay BOSCH

  XEM TẤT CẢ

 • Máy cắt nhôm bàn 254MM - 2100W

  Mã số: GCM 10XC

  Giá: 14,480,000 VNĐ

 • Máy cắt đa năng 250W

  Mã số: GOP 250CE

  Giá: 3,150,000 VNĐ

 • Máy cưa gỗ 185MM - 1100W

  Mã số: GKS 7000

  Giá: 1,880,000 VNĐ

 • Máy cưa lọng 80MM - 710W

  Mã số: GST 8000E

  Giá: 1,910,000 VNĐ

 • Máy khoan động lực 13MM - 600W

  Mã số: GSB 550 (ELECTRICIAN)

  Giá: 1,670,000 VNĐ

 • Máy khoan động lực 13MM - 550W

  Mã số: GSB 550 (XL)

  Giá: 1,620,000 VNĐ

 • Máy khoan động lực 13MM - 550W

  Mã số: GSB 550 (Vali ,100 món)

  Giá: 1,200,000 VNĐ

 • Máy khoan động lực 13MM - 550W

  Mã số: 13MM - 550W (19 món)

  Giá: 1,040,000 VNĐ

  • Dụng cụ cầm tay MAKTEC

  XEM TẤT CẢ

 • Máy thổi 500w

  Mã số: MT401

  Giá: 750,000 VNĐ

 • Máy phay 12mm - 1.650w

  Mã số: MT362

  Giá: 2,180,000 VNĐ

 • Máy phay 6mm - 530w

  Mã số: MT370

  Giá: 970,000 VNĐ

 • Máy bào 82mm -750w

  Mã số: MT111

  Giá: 2,420,000 VNĐ

 • Máy bào 82mm - 580w

  Mã số: MT191

  Giá: 1,340,000 VNĐ

 • Máy cưalọng65mm-450w

  Mã số: MT431

  Giá: 1,200,000 VNĐ

 • Máy Cưa lọng 55mm - 450w

  Mã số: MT430

  Giá: 1,660,000 VNĐ

 • Máy chà nhám 100mm - 940w

  Mã số: MT941

  Giá: 2,290,000 VNĐ

  • Máy hàn

  XEM TẤT CẢ

 • Máy hàng điện tử Vina

  Mã số: ZX7-200A

  Giá: 2,000,000 VNĐ

 • Máy hàng điện tử Kimmie

  Mã số: ARC-200/250I

  Giá: 2,610,000 VNĐ

 • Máy hàng điện tử Vina

  Mã số: ARC-200A (MIni)

  Giá: 1,750,000 VNĐ

 • Máy hàng điện tử Kimmie

  Mã số: ARC-400A (không_dây)

  Giá: 9,460,000 VNĐ

 • Máy hàn MIG 250

  Mã số: MIG-250

  Giá: 10,450,000 VNĐ

 • Máy hàn cắt điện tử

  Mã số: CUT-40/60/100

  Giá: 5,720,000 VNĐ

 • Máy hàn điện tử Kimmie

  Mã số: ARC-315 (220/380V)

  Giá: 6,380,000 VNĐ

 • Máy hàn điện tử

  Mã số: ARC-200/250A

  Giá: 2,300,000 VNĐ

  • Phụ Kiện Máy Hàn

  XEM TẤT CẢ

 • GIẮC MÁY HÀN

  Mã số:

  Giá: 20,000 VNĐ

 • Kềm hàn American

  Mã số: KA-500A

  Giá: 100,000 VNĐ

 • Kềm hàn Hà Lan Tecweld

  Mã số: KHL-500A

  Giá: 100,000 VNĐ

 • Kềm hàn Kimmie America

  Mã số: KM-800A

  Giá: 155,000 VNĐ

 • Kềm hàn Kimmie America

  Mã số: KM-500A

  Giá: 145,000 VNĐ

 • Kềm hàn Kimmie Germany

  Mã số: KD-500A

  Giá: 100,000 VNĐ

 • Kềm hàn Lion Tool

  Mã số: KS-500A

  Giá: 105,000 VNĐ

 • Kềm hàn Sư Tử Steco

  Mã số: KST-500A

  Giá: 55,000 VNĐ

  • Máy cân mực laser,Máy Thủy Bình

  XEM TẤT CẢ

 • Chân máy Thủy Bình

  Mã số: ESJA10F

  Giá: 940,000 VNĐ

 • Máy Thủy Bình AP228

  Mã số: AP228

  Giá: 7,290,000 VNĐ

 • Máy Thủy Bình G2-32X

  Mã số: G2-32X

  Giá: 5,650,000 VNĐ

 • Máy Thủy Bình NA32

  Mã số: NA32

  Giá: 3,980,000 VNĐ

 • Máy Thủy Bình FAI32

  Mã số: FAI32

  Giá: 3,800,000 VNĐ

 • Máy cân mực Laser

  Mã số: KM103

  Giá: 1,630,000 VNĐ

 • Máy cân mực Laser

  Mã số: KM101

  Giá: 1,140,000 VNĐ

 • Máy cân mực 5 tia lazer

  Mã số: TX-5T NEW

  Giá: 5,410,000 VNĐ

  • Đá mài hợp kim

  XEM TẤT CẢ

 • ĐÁ MÀI HK

  Mã số: ARCHOR

  Giá: 340,000 VNĐ

 • ĐÁ MÀI HK ''TOPE''

  Mã số: HK ''TOPE''

  Giá: 150,000 VNĐ

 • Đá mài HK TQ

  Mã số: Đá HK - TQ

  Giá: 80,000 VNĐ

 • Đá chén HK Kimmie

  Mã số: CHÉN HK

  Giá: 245,000 VNĐ

 • Đá mài HK Kimmie

  Mã số: BO - KM

  Giá: 330,000 VNĐ

 • Đá mài HK Kimmie

  Mã số: Lưng KM

  Giá: 242,000 VNĐ

 • Đá mài HK Kimmie

  Mã số: Kimmie

  Giá: 150,000 VNĐ

  • Máy khoan bàn

  XEM TẤT CẢ

 • Máy khoan bàn KIMMIE 800mm (đồng,có trượt)

  Mã số: KM-TR80

  Giá: 5,450,000 VNĐ

 • Máy khoan bàn KIMMIE 1700mm (đồng)

  Mã số: KM-K170C

  Giá: 12,710,000 VNĐ

 • Máy khoan bàn KIMMIE 1200mm (đồng)

  Mã số: KM-K120C

  Giá: 4,290,000 VNĐ

 • Máy khoan bàn KIMMIE 1000mm (đồng)

  Mã số: KM-K100C

  Giá: 3,250,000 VNĐ

 • Máy khoan bàn KIMMIE 800mm (đồng)

  Mã số: KM-K80C

  Giá: 2,400,000 VNĐ

 • Máy khoan bàn KIMMIE

  Mã số: KM-K60C

  Giá: 1,580,000 VNĐ

 • Máy khoan bàn GIHU 1000mm (đồng)

  Mã số: GH-K100C

  Giá: 2,920,000 VNĐ

 • Máy khoan bàn GIHU 800mm (nhôm)

  Mã số: GH-K80A

  Giá: 2,090,000 VNĐ

  • Bàn Cắt Gạch Tay

  XEM TẤT CẢ

 • Bàn cắt cạch tay GiHu

  Mã số: GH06-800

  Giá: 1,520,000 VNĐ

 • Bàn Cách Gạch Tay GH

  Mã số: Gh05-800

  Giá: 1,730,000 VNĐ

 • Bàn Cách Gạch Tay GH

  Mã số: Gh04-800

  Giá: 1,460,000 VNĐ

 • Bàn Cách Gạch Tay GH

  Mã số: Gh03-800

  Giá: 1,230,000 VNĐ

 • Bàn Cách Gạch Tay GH

  Mã số: GH02-1000

  Giá: 1,850,000 VNĐ

 • Bàn Cắt Gạch Tay KM

  Mã số: KM-600BMC (Hộp nhựa)

  Giá: 1,930,000 VNĐ

 • Bàn Cắt Gạch Tay KM

  Mã số: KM-800B (1N) (Có chân)

  Giá: 3,580,000 VNĐ

 • Bàn Cắt Gạch Tay KM

  Mã số: KMD-7-1000 (2N) (220V, có chân)

  Giá: 15,620,000 VNĐ

  • Dao Cắt Kiếng

  XEM TẤT CẢ

 • Dao Cắt Kiếng Kimmie

  Mã số: DCK-07

  Giá: 45,000 VNĐ

 • Dao Cắt Kiếng Kimmie

  Mã số: DCK-06

  Giá: 110,000 VNĐ

 • Dao Cắt Kiếng Kimmie

  Mã số: DCK-05

  Giá: 120,000 VNĐ

 • Dao Cắt Kiếng Kimmie

  Mã số: DCK-04

  Giá: 115,000 VNĐ

 • Dao Cắt Kiếng Kimmie

  Mã số: DCK-03

  Giá: 95,000 VNĐ

 • Dao Cắt Kiếng Kimmie

  Mã số: DCK-02

  Giá: 140,000 VNĐ

 • Dao Cắt Kiếng Kimmie

  Mã số: KM-DCK-01

  Giá: 130,000 VNĐ

  • Mũi Khoan

  XEM TẤT CẢ

 • Mũi khoan Bê Tông KM

  Mã số: Kimmie

  Giá: 11,000 VNĐ

 • Mũi Khoan Inox-Kimmie

  Mã số: Mũi Kimmie

  Giá: 8,000 VNĐ

 • Mũi Khoan Inox-USSR

  Mã số: Mũi USSR

  Giá: 6,000 VNĐ

  • Thước dây

  XEM TẤT CẢ

 • Thước dây Unik Pro

  Mã số: UP - 7M

  Giá: 49,000 VNĐ

 • Thước dây Unik Pro

  Mã số: UP - 5M

  Giá: 30,000 VNĐ

 • Thước dây Unik Pro

  Mã số: UP - 3M

  Giá: 20,000 VNĐ

 • Thước dây KM

  Mã số: KM-5M

  Giá: 37,000 VNĐ

 • Thước dây KM

  Mã số: KM-3M

  Giá: 28,000 VNĐ

  • Cùi Thơm

  XEM TẤT CẢ

 • Cùi thơm

  Mã số: MX

  Giá: 97,000 VNĐ

 • Cùi thơm

  Mã số: LX

  Giá: 86,000 VNĐ

 • Cùi thơm

  Mã số: HX

  Giá: 98,000 VNĐ

 • Cùi thơm

  Mã số: GX

  Giá: 98,000 VNĐ

 • Cùi thơm

  Mã số: FX

  Giá: 82,000 VNĐ

 • Cùi thơm

  Mã số: EX

  Giá: 98,000 VNĐ

 • Cùi thơm

  Mã số: DX

  Giá: 82,000 VNĐ

 • Cùi thơm

  Mã số: CX

  Giá: 90,000 VNĐ

  • Linh Tinh

  XEM TẤT CẢ

 • Mũi háp-lơ

  Mã số: 5x70 phải,trái

  Giá: 77,000 VNĐ

 • Dây hơi Cá sấu

  Mã số: Cá sấu 8,5

  Giá: 115,000 VNĐ

 • Đấu nối hơi

  Mã số: 2.3.5 Chia TQ

  Giá: 44,000 VNĐ

 • Trục must Đài Loan

  Mã số:

  Giá: Liên hệ

 • Đế nhựa VN

  Mã số: VN 100

  Giá: 8,000 VNĐ

 • Đế nhôm VN

  Mã số:

  Giá: 21,000 VNĐ

 • Đá xoàn

  Mã số: 40x60xx16x120# (sắt)

  Giá: 440,000 VNĐ

 • Mũi khoan 2 tầng

  Mã số:

  Giá: 39,000 VNĐ

 • Banner quảng cáo

  top